De Arbocatalogus-VO

"Een richtinggevend, praktisch en toegankelijk hulpmiddel om de zorg voor veiligheid en gezondheid te bevorderen"

Thema's arbocatalogus vo

 • Agressie, onveiligheid en werkstress (PSA)

  Onderwijs is mensenwerk. Bron van werkplezier en van mentale- en emotionele belasting. Werk dat vraagt om psychische veerkracht. Effectief beleid op sociale veiligheid en het voorkomen van werkstress zorgt voor balans tussen belasting en belastbaarheid.

 • Arbobeleid

  Arbobeleid gaat over het concretiseren van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Met als resultaat gemotiveerde mensen die duurzaam inzetbaar blijven.

 • Bedrijfshulpverlening

  Er kan altijd iets misgaan. Zelf adequaat kunnen optreden totdat de professionele hulpverleners het kunnen overnemen helpt de gevolgen van een calamiteit te beperken.

 • Gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid

  Gevaarlijke stoffen als gas, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, hout- en andere brandstoffen zijn in de meeste scholen aanwezig. Lees hier hoe de veiligheids- en gezondheidsrisico's beperkt moeten worden.

 • Lokalen

  Een leslokaal is een werkplek en een leermiddel. Een gezond binnenklimaat, een passende inrichting en uitrusting dragen bij aan een goede werk- en leeromgeving en daarmee aan werkplezier en leerrendement.

 • Schoolgebouw

  Het schoolgebouw is meer dan een verzameling lokalen. Het heeft verschillende werkplekken en -ruimten; receptie, spreekkamers, kantoor, personeelsruimten etc. Ook daar moeten de arbeidsomstandigheden goed zijn.

 • Schoonmaak en onderhoud

  Waar grote groepen mensen verblijven is hygiëne belangrijk. Dat vraagt om passende schoonmaak- en onderhoudsprogramma's.

 • Machines & gereedschappen

  Machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen zijn bij praktijkvakken onmisbaar. Aan machines en handgereedschap kleven veiligheidsrisico’s. Goed onderhoud en tijdige keuring is een vereiste. Voorlichting, instructie en toezicht helpen ongelukken voorkomen.

Dé Arbocatalogus voor voortgezet onderwijs

Een veilige en gezonde school? De Arbocatalogus-VO biedt duidelijkheid. U vindt er de minimumeisen, met daarbij praktische oplossingen, die gelden voor het voortgezet onderwijs. Zo kunt u de arbeidsomstandigheden op uw school verbeteren. Tevens is de Arbocatalogus-VO een platform voor het uitwisselen van ervaringen.

Nieuws

Norm explosieveiligheid uitgebreid

De norm Explosieveiligheid opgenomen in de Arbocatalogus-VO. Tot voor kort beschreef de Arbocatalogus-VO alleen wat te doen om het risico op houtstofexplosie te voorkomen. In de norm Explosieveiligheid is nu het risico op een stofexplosie opgenomen, aangevuld met maatregelen ter voorkoming van explosieve atmosferen als gevolg van het vrijkomen van gas en dampen. Ook is er een nieuw sjabloon om een Explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen toegevoegd.

De norm Explosieveiligheid in de Arbocatalogus-VO beschrijft wat minimaal nodig is om dit risico te voorkomen!

Meer arbo-info

Zie de site van Voion voor onafhankelijke informatie, inzichten, adviezen en hulpmiddelen om zelf met arbo aan de slag te gaan, onder de programmalijn Veilig, vitaal & gezond werken. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de Voion nieuwsbrief.

Advies op maat

Heeft u hulp nodig bij de praktische invulling van uw arbobeleid? Neem contact op met Voion voor advies op maat op het gebied van arbo, verzuim en re-integratie.

Altijd up-to-date

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste wijzigingen in de Arbocatalogus-VO, volg ons dan via Twitter.