Norm: Werkstress

Inhoud van deze pagina

Voert Voion werkdrukonderzoeken op scholen uit?

Nee, Voion voert zelf geen onderzoeken uit bij scholen.
Alleen in het kader van instrumentontwikkeling, gegevensverzameling e.d. heeft Voion in het verleden onderzoek op scholen gedaan.
Scholen die zich willen laten ondersteunen bij een onderzoek naar werkdruk, zullen die op de ‘markt’ moeten inkopen.
 
Voion heeft wel instrumenten beschikbaar gesteld waarmee een onderzoek of werkdrukinterventie in eigen beheer kan worden uitgevoerd (zie www.welzijnscheck-vo.nl  en www.voortgezetwerkplezier.nl ). Het succesvol hanteren van deze instrument vergt echter gedegen voorbereiding.

TNO heeft de Werkdruk Wegwijzer ontwikkeld. Dit instrument is door TNO ook in onderwijsorganisaties ingezet.

Meer informatie over  de aanpak van werkstress is te vinden op de Voion website en op Arboportaal de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.