Checklist verdiepende Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) coronavirus (versie 3 december 2021)

Met behulp van deze checklist kunt u nagaan of er binnen uw school voor voortgezet onderwijs voldoende aandacht is voor de maatregelen om het risico op een COVID-19 besmetting te minimaliseren. Het document is opgebouwd in de vorm van een checklist. De gesignaleerde aandachtspunten kunt u opnemen in het plan van aanpak. De medezeggenschapsraad moet betrokken worden bij het vaststellen van het plan van aanpak. Het plan van aanpak moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de arbodienst/kerndeskundige.

Inhoud van deze pagina