Norm: Logboek

De norm coronavirus en bijbehorende checklist geven de standpunten weer op basis van de wetenschappelijke kennis van het coronavirus en de daardoor veroorzaakte COVID-19 infectie die beschikbaar is op het moment van publicatie. Deze kennis is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten kunnen wijzigen. Bij wijzigingen wordt de versiedatum van de norm en de checklist aangepast. In dit logboek ziet u wanneer er welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Inhoud van deze pagina

Logboek wijzigingen norm coronavirus en checklist verdiepende RI&E coronavirus

Documenttype

Datum

Soort wijziging

Onderdeel

Norm coronavirus en checklist verdiepende RI&E coronavirus

04 september 2020

Initiële versie

-

Norm coronavirus

09 september 2020

Synchronisatie met ‘Protocol volledig openen voortgezet onderwijs’.

Norm 1.3.1.A (vierde en zesde pijl)

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

09 september 2020

Synchronisatie met ‘Protocol volledig openen voortgezet onderwijs’.

Checklist 1.A.5
Checklist 1.A.7

Norm coronavirus

16 september 2020

Synchronisatie met nieuwe RIVM-formuleringen.

Norm 1.3.1.A (eerste, derde, vijfde en zesde pijl)

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

16 september 2020

Synchronisatie met nieuwe RIVM-formuleringen.

Checklist 1.A.1
Checklist 1.A.4
Checklist 1.A.6
Checklist 1.A.8

Norm coronavirus

15 oktober 2020

Aanpassing n.a.v. gewijzigde regels m.b.t. dragen mondkapjes.

Norm 1.3.3.C
Norm 1.3.5

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

15 oktober 2020

Aanpassing n.a.v. gewijzigde regels m.b.t. dragen mondkapjes.

Checklist 5.1
Checklist 5.2
Checklist 5.3
Checklist 3.D.2 (4e bullit)

Norm coronavirus

11 november 2020

Wijziging naar alleen op onderwijs gerichte activiteiten

Norm 1.3.3 E

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

11 november 2020

Aanvulling uitleg praktische vakken en wijziging naar alleen op onderwijs gerichte activiteiten

 

Checklist 3.D
Checklist 3.I

Norm coronavirus

25 november 2020

Fysieke activiteiten met externe bezoekers

Norm 1.3.1. C
Norm 1.3.3. C, D, E, F
Norm 1.3.5.

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

25 november 2020

Fysieke activiteiten met externe bezoekers

Checklist 1.C.3
Checklist 3.D,H.1t/m4, I, J
Checklist 5.

Norm coronavirus

 

 

 

 

 

9 december 2020

 

 

 

 

 

 

Mondkapjes advies wordt een plicht per 1 december 2020

Wijzigingen:

- Isolatie regels COVID-19 zonder klachten.

- RIVM-advies m.b.t. zangles in de school.

- Testbeleid na contact met bewezen COVID-19.

Norm 1.3.1 A, B
Norm 1.3.3. C, F, G
Norm 1.3.5.

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

9 december 2020

Mondkapjes advies wordt een plicht per 1 december 2020

Wijzigingen:

- Isolatie regels COVID-19 zonder klachten.

- RIVM-advies m.b.t. zangles in de school.

- Testbeleid na contact met bewezen COVID-19.

 

Checklist 1.A 8 t/m12 B.3
Checklist 3.D 2 en J.1
Checklist 5.

 

Norm coronavirus

16 december 2020

- Indien negatieve coronatest dan pas aanwezigheid op school

- Catering indien nodig

- Wijziging luchtcirculatie

- Wijziging vakken

Norm 1.3.1.A lid 3,5,6
Norm 1.3.2.B
Norm 1.3.2.G lid 13 en 14 
Norm 1.3.5. lid 1

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

16 december 2020

- Indien negatieve coronatest dan pas aanwezigheid op school

- Verwijzing tabblad Vragen

- Catering indien nodig

- Wijziging luchtcirculatie

- Wijziging vakken​

Checklist 1.A 4,6,7
Checklist 1.B 7
Checklist 2.B 4
Checklist 2.G 16 en 17
Checlist 5. 1

Norm coronavirus

13 januari 2021

- Wijziging 1,5 meter afstand ook tussen leerlingen onderling

- Aantal punten worden d.m.v. het eerste punt ook toegespitst op leerlingen

- Vaccinatie is inmiddels mogelijk, volgorde wordt door het Kabinet bepaald

Norm 1.3.2.B lid 6
Norm 1.3.2.F
Norm 1.3.3.B
Norm 1.3.3.C lid 1,2
Norm 1.3.6

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

 

13 januari 2021

 

- Wijziging 1,5 meter afstand ook tussen leerlingen onderling

- Aantal punten worden d.m.v. het eerste punt ook toegespitst op leerlingen

- Vaccinatie is inmiddels mogelijk, volgorde wordt door het Kabinet bepaald

Checklist 2.B lid 5
Checklist 2.F lid 6
Checklist 3.B lid 2,4,6,7,12 Checklist 3.C 2,3,7 Checklist 3.D 1,2
Checklist 3.E 1,2,3
Checklist 3.G 1,2
Checklist 6.

Norm coronavirus

24 februari 2021

Inleiding geactualiseerd n.a.v. persconferentie vo open vanaf 1 maart

- Positieve uitslag instructies GGD volgen

- Toevoeging thuiswerk en cohortering (leerlingen indelen in sub-groepen)

- Situatie gezinsleden in een risicogroep komt men werken/naar school (in overleg mag worden afgeweken)

Inleiding
Norm 1.3.1.A lid 3
Norm 1.3.1.C lid 2,4,5
Norm 1.3.2.A lid 3

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

24 februari 2021

Inleiding geactualiseerd n.a.v. persconferentie vo open vanaf 1 maart

- Positieve uitslag instructies GGD volgen

- Toevoeging thuiswerk en cohortering (leerlingen indelen in sub-groepen)

- Situatie gezinsleden in een risicogroep komt men werken/naar school (in overleg mag worden afgeweken)

Inleiding
Checklist 1.A lid 4
Checklist 1.C lid 4 en 5
Checklist 2.A lid 4

Norm coronavirus

31 maart 2021

- Men hoeft geen 1,5 meter afstand meer te houden bij Lichamelijke opvoeding buiten (binnen wel nog).

Norm 1.3.3. C

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

31 maart 2021

- Men hoeft geen 1,5 meter afstand meer te houden bij Lichamelijke opvoeding buiten (binnen wel nog).

Checklist 3.D lid 3

Norm coronavirus

9 juni 2021

- Toevoeging waterdruppeltjes en aerosolen(waterdamp)

- Wijziging verzoek in advies

- Toevoeging zelftesten door leerlingen
Bewezen COVID infectie gewijzigd in positieve PCR-test
Quarantaine van 7 naar 5 dagen na testafname en géén klachten

- Bij cohorting zoveel mogelijk gescheiden van elkaar en houd een registratie bij

- Geen afstand tussen leerlingen onderling

- Bewegingsonderwijs zoveel mogelijk buiten en sportdagen en toernooien weer mogelijk

 

Norm 1.1
Norm 1.3.1. A
Norm 1.3.1. B
Norm 1.3.1. C
Norm 1.3.3. B 
Norm 1.3.3. C

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

 

9 juni 2021

 

- Wijziging verzoek in advies

- Toevoeging zelftesten door leerlingen
Bewezen COVID infectie gewijzigd in positieve PCR-test
Quarantaine van 7 naar 5 dagen na testafname en géén klachten

- Bij cohorting zoveel mogelijk gescheiden van elkaar en houd een registratie bij

- Geen afstand tussen leerlingen onderling

 

Checklist 1.A lid 3 
Checklist 1.B lid 1/2
Checklist 1.C lid 4
Checklist 2.B lid 5 / 3.B lid 2 / 3.D,E,G

Norm coronavirus

26 juni 2021

- Toevoeging intro per 26 juni 2021

- Organiseren van niet-onderwijsactiviteiten mogelijk m.i.v. 26 juni 2021 onder 1,5 meter

- Geschrapt: thuiswerk, puur onderwijsactiviteiten en cohortering (sub-groepen leerlingen)

- Géén restricties meer voor externe bezoekers mits op 1,5 meter afstand.
- Fysieke buitenschoolse activiteiten zijn weer mogelijk
- Zingen is weer toegestaan

 

 

Norm 1.3.3. C
Norm 1.3.3. D
Norm 1.3.3. E
Norm 1.3.3. F

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

26 juni 2021

- Toevoeging intro per 26 juni 2021

- Organiseren van niet-onderwijsactiviteiten mogelijk m.i.v. 26 juni 2021 met handhaving van 1,5 meter

- Geschrapt: thuiswerk, puur onderwijsactiviteiten en cohortering (sub-groepen leerlingen)

- Toevoeging maatregelen/adviezen/besluiten veiligheidsregio's en ggd.

- Géén restricties meer voor externe bezoekers mits op 1,5 meter afstand. Géén gezondheidscheck en géén aankomsttijd meer doorgeven.

- Andere fysieke buitenschoolse activiteiten zijn weer mogelijk

- Zingen is weer toegestaan

 

Checklist 1.C lid 1
Checklist 1.C lid 2,3,4
Checklist 3.D lid 3
Checklist 3.H lid 1,3
Checklist 3.I 
Checklist 3.J

Norm coronavirus

6 juli 2021

- Toevoeging Regels na vaccinatie.

Norm 1.3.1 C

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

6 juli 2021

- Toevoeging Regels na vaccinatie.

Checklist 1.C

Norm coronavirus

26 augustus 2021

- Toevoeging beschermde personen niet in quarantaine wanneer: ...

- Toevoeging én (nog) niet is beschermd tegen COVID-19 (voor definitie van ‘beschermd’ zie punt 6),

- Toevoeging leerling en medewerkers die beschermd zijn hoeven geen zelfstest meer uit te voeren.

- Positief getesten personen moeten altijd in isolatie.

- Toevoeging niet naar school wanneer niet beschermd bij bewezen covid-19 effectie bij huisgenoot.

- Toevoeging regels na vaccinatie.

 

Norm 1.3.1 A lid 5
Norm 1.3.1 A lid 6
Norm 1.3.1 B lid 1
Norm 1.3.1 B lid 3
Norm 1.3.1 B lid 6
Norm 1.3.1 C

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

26 augustus 2021

- Toevoeging beschermde personen niet in quarantaine wanneer: ...

- Toevoeging én (nog) niet is beschermd tegen COVID-19 (voor definitie van ‘beschermd’ zie punt 6),

- Toevoeging leerling en medewerkers die beschermd zijn hoeven geen zelfstest meer uit te voeren.

- Positief getesten personen moeten altijd in isolatie.

- Toevoeging regels na vaccinatie.

Checklist 1.A lid 6
Checklist 1.A lid 7
Checklist 1.B lid 1
Checklist 1.B lid 3
Checklist 1.C lid 1,2,3,4,5

Norm coronavirus

15 september 2021

- Wijziging intro n.a.v. persconferentie 13-08 en 14-09.
- Toevoeging wanneer beschermd tegen COVID-19?
- Toevoeging bij personen die (nog) niet immuun zijn & wijziging verwijzing bullet 4
- Wijziging titel Regels voor personen die beschermd (immuun) zijn

Norm 1.3.1. A lid 5
Norm 1.3.1. B
Norm 1.3.1 C 

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

15 september 2021

- Wijziging intro n.a.v. persconferentie 13-08 en 14-09.
- Toevoeging wanneer beschermd tegen COVID-19?
- Toevoeging leerlingen die (nog) niet beschermd zijn. 
- Na positieve PCR-test in isolatie
- Verwijzing naar paragraaf 1.A-6
- Wijziging titel Regels voor personen die beschermd (immuun) zijn

Checklist 1.A lid 6
Checklist 1.A lid 6
Checklist 1.B lid 1
Checklist 1.B lid 3
Checklist 1.B lid 6
Checklist 1.C

Norm coronavirus

25 september 2021

Vervallen mondkapjesplicht en 1,5 meter afstandsregel

Verschillende onderdelen

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

25 september 2021

Vervallen mondkapjesplicht en 1,5 meter afstandsregel

Verschillende onderdelen