Norm: Instructie en training

Inhoud van deze pagina

  • Faciliteer jaarlijks een agressiereductiecursus voor (nieuwe) werknemers.
  • Neem 'hanteren van ongewenste omgangsvormen' op in het begeleidingsprogramma van nieuwe werknemers.
  • Licht werknemers voor over het schoolveiligheidsbeleid op de eerste personeelsvergadering van het schooljaar.
  • Informeer werknemers middels de nieuwsbrief/folder/het personeelsblad over wat de school praktisch doet op het gebied van voorkomen en beheersen van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie.
  • Verstrek werknemers een gelamineerd A5 met daarop hoe te handelen bij onveiligheidsincidenten, met de namen en telefoonnummers van bedrijfshulpverleners, vertrouwenspersoon en hulpdiensten.