Norm: Nazorg

Maak bekend wie verantwoordelijk is voor de eerste opvang (idealiter vangen collega's elkaar op) en wie voor de nazorg. Opvang en nazorg starten tegelijkertijd, Het zijn onderscheiden taken die bijvoorkeur bij verschillende personen belegd zijn.

Inhoud van deze pagina

 • Het is aan te bevelen om bij het beschrijven van de nazorg:
  • onderscheid te maken tussen spontane collegiale steun, nazorg door de eigen leidinggevende en nazorg door professionele traumadeskundigen;
  • de manier waarop de nazorg wordt geactiveerd op te nemen;
  • de te volgen methodiek op te nemen.
  • op te nemen wie bij voorkeur de collegiale nazorg uitvoert: collega's, een daartoe geschoolde preventiemedewerker, direct leidinggevende, indien aanwezig het bedrijfsopvangteam, bedrijfsmaatschappelijk werker.
  • te beschrijven hoe en op welk moment een professionele traumadeskundige wordt ingeschakeld.
 • Bekijk ook de Handreiking agressie & geweld beschikbaar bij Veilige Publieke Taak.