Norm: Toezicht

Aftasten van grenzen is inherent aan groeien. Soms leidt dat tot grensoverschrijding. Toezicht is dan nodig om in te kunnen grijpen.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever regelt goed toezicht om, zo nodig, in te kunnen grijpen.

Minimum eisen

De werkgever organiseert toezicht in verband met het voorkomen van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie. Dat betekent dat toezicht gehouden wordt:

  • in klaslokalen, in andere delen van het schoolgebouw, op het schoolplein, de toegang tot het schoolplein en de fietsenstalling;
  • op entree van derden (bezoekers kunnen niet onopgemerkt binnenkomen);
  • tijdens door de school georganiseerde activiteiten (schoolreisjes, schoolkamp, schoolfeesten etc.).

Wensen

  • Indien er één docent op school is, is er ook altijd een conciërge of leidinggevende aanwezig.
  • Het toezicht op leerlingen wordt door ten minste twee werknemers uitgevoerd.
  • Vermijd situaties waarin werknemers alleen en/of afgezonderd van anderen in de school aan het werk zijn.
  • Weet wat er speelt in de directe omgeving van de school.