Schoolvoorbeeld:
Arbologboek met checklists

Het systematisch bijhouden van een losbladig arbologboek helpt bij het goed zicht houden op alle controles, procedures en administratie in het kader van arbo.

Inhoud van deze pagina

De arbocoördinator is doorgaans veel tijd kwijt aan het inspecteren van materiaal en machines. Om nog maar niet te spreken over het bijhouden van de administratie van de controles. Het Carmel College Salland heeft een manier om snel inzicht te krijgen in de status en bevindingen van de controles. In een centraal beheerde klapper staan checklists voor de periodieke controles door conciërges, docenten, externe deskundigen of de preventiemedewerkers. Het is een handig en losbladig systeem waar met behulp van Word-sjablonen aan te geven is wanneer de inspecties moeten plaatsvinden. Via parafen, de datum van uitvoering en de bevindingen heeft de arbocoördinator constant overzicht.
De klapper heeft voor ieder onderwerp een tabblad, bijvoorbeeld:

  • Brandveiligheid: brandblusmiddelen, rookmelders, vrije vluchtroutes, noodverlichting, ontruimingsoefeningen.
  • BHV: volledigheid verbandkoffer, scholing BHV en reanimatie, check defibrilleerapparaten.
  • Machines en installatie: controle van liften, verwarming en luchtverversinginstallatie.

Effect op arbo

Het arbologboek zorgt ervoor dat installaties en machines goed onderhouden zijn. Ook is eenvoudig bij te houden of er voldoende en actueel geschoold personeel is en procedures veilig verlopen.

Winst

Registratie op één plek voorkomt dubbel of vergeten werk. Ook zorgt het voor goede bewijsvoering bij vragen van Inspectie SZW.

Pluspunten

+ Het logboek eenvoudig zelf op te stellen en daardoor goedkoop in aanschaf en onderhoud.
+ Het losbladige systeem is gemakkelijk bij te houden.

Tijd

Het opstellen en aanschaffen van het logboek kan in enkele weken gebeuren. Daarna is het direct te gebruiken.

Kosten

De aanschafkosten zijn zeer beperkt. De investeringskosten in tijd zijn ook gering: jaarlijks kost het enkele uren per onderwerp voor invullen en controle van de gegevens.

Tips

  • Het logboek heeft pas waarde als het systematisch wordt ingevuld en bijgehouden: breng het belang daarvan onder de aandacht.
  • Om discipline te houden bij de registratie is het belangrijk om medewerkers aan te spreken bij overschrijding van de afgesproken datum.

 

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld