Schoolvoorbeeld:
Duidelijke structuur voor de uitvoering van de RI&E

Scholengroep Spinoza, met acht scholen in Leidschendam, Voorburg en Den Haag, werkt toe naar een duidelijke structuur voor de uitvoering van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit betekent de juiste mensen op de juiste positie en de taken helder formuleren.

Inhoud van deze pagina

De scholen van Scholengroep Spinoza hebben hun RI&E’s het afgelopen jaar geactualiseerd en een plan van aanpak gemaakt. Omdat het invullen van de RI&E een flinke klus is, is de lijst met vragen dankzij de webtool van Voion opgedeeld in overzichtelijke delen. Die worden ingevuld en bijgehouden door een vakspecialist die kennis heeft van dat specifieke gebied, bijvoorbeeld een vakdocent of een technisch onderwijs assistent (TOA). Per locatie stuurt de RI&E coördinator deze mensen op dit onderdeel aan en houdt het overzicht. De verantwoordelijkheid voor de RI&E ligt bij de schooldirectie. Wat bij de Scholengroep Spinoza vooral belangrijk wordt gevonden, is dat mensen niet de vragen uit de RI&E alleen met ja of nee beantwoorden, maar dat de RI&E aanleiding geeft om na te denken over de relevantie van de vraag. In hoeverre is dit punt wel van toepassing op onze situatie? En als ik de vraag met nee beantwoord, heb ik dan direct een probleem? Het gaat om bewustwording: deel de maatregel bij een knelpunt op in stappen. Dat maakt een maatregel concreter om uit te voeren en geeft inzicht in de omgang met een knelpunt. Het streven is de RI&E op te nemen in de standaardprocedures. Zie ook het praktijkverhaal: De risico-inventarisatie en -evaluatie als levend document op de website van Voion.

Effect op arbo

Op elke schoollocatie is er een RI&E coördinator die vakspecialisten (vakdocenten of bijvoorbeeld een TOA) vraagt om input voor de RI&E. Vakspecialisten vullen hun onderdeel van de RI&E in en houden dat bij. De RI&E coördinator hoeft niet alles op te lossen, maar houdt in de gaten wat de stand van zaken is, signaleert en adviseert de schoolleiding over de te nemen stappen.

Winst

Door het werk te verdelen en de grenzen van iemands taak helder te hebben, wordt de RI&E hanteerbaar en de klus behapbaar. Ieder onderdeel van het raderwerk doet iets. Zo kunnen knelpunten beter worden benoemd en concreter worden aangepakt. Dat bevordert ook de communicatie erover.

Pluspunten

  • Meer mensen voelen zich betrokken. De RI&E ligt breder in de organisatie. Vakdocenten zijn bijvoorbeeld ook meer onderdeel van het proces.
  • Met de webtool heb je een levend document in plaats van een pak papier in de kast.
  • Praktische uitvoerbaarheid van de webtool. Het is makkelijk om punten te wijzigen, maar je kunt ook terugkijken naar hoe het er eerder voorstond.
  • De webtool is direct gekoppeld aan de wetgeving.
  • Aandachtspunt: Organisatie Bedrijfshulpverlening (BHV) op sommige locaties sterker koppelen aan de RI&E.

Tijd

Vanaf 2009 werken de scholen met de webtool ten behoeve van de RI&E. Sinds 2015 is de scholengroep de verschillende RI&E’s aan het harmoniseren en sterker overkoepelend aan het coördineren en organiseren.

Kosten

Alle kosten zitten al in de organisatiekosten en worden opgenomen in de begroting. Maatregelen om risico’s aan te pakken op gebied van facilitair en het gebouw, worden gekoppeld aan de huisvestingsbegroting en -planning. Het bijhouden van de RI&E is voor de coördinatoren en vakdocenten een taak binnen hun taakomschrijving.

Tips

  • Zorg dat je niet verzandt in details, maar een helicopterview houdt: over welk risico hebben we het, hoe belangrijk en urgent is dat en zet een maatregel op de planning.
  • Beargumenteer waarom je een risico wel of niet direct aanpakt, of op de lange termijn inplant.
  • Zorg voor een goede communicatie tussen alle betrokkenen.
  • Gebruik de inhoudelijke kennis van vakdocenten om de RI&E in te vullen.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld