Schoolvoorbeeld:
Map met beschrijving gevaarlijke stoffen

Een losbladige klapper als handig naslagwerk voor de beschrijvingen en registratie van gevaarlijke stoffen. De verzamelde en geraadpleegde informatie voorkomt ongevallen.

Inhoud van deze pagina

In praktijklokalen werken leerlingen vaak met gevaarlijke stoffen. Om ongelukken te voorkomen moeten zij op de hoogte zijn van de risico’s en eigenschappen van deze stoffen. Het Carmel College Salland in Raalte heeft hiervoor een handig en duidelijk systeem ontwikkeld. In een losbladige klapper zijn alle in het praktijklokaal aanwezige gevaarlijke stoffen beknopt beschreven. Voor iedere stof zijn de volgende zaken weergegeven: functie van de stof, wijze van opslag en behandeling, voorzorg bij gebruik, effect op andere stoffen, risico’s bij blootstelling en behandeling bij blootstelling. Leerlingen moeten, vóórdat ze een stof uit het magazijn[1] halen, eerst de beschrijving opzoeken en lezen. De informatie in de map is grotendeels via eigen kennis en internet verkregen en is samengesteld door een TOA op het Carmel College Salland.

[1] - Voor het ophalen van chemicaliën uit het scheikundekabinet geldt dat leerlingen zich uitsluitend na toestemming en onder toezicht in het scheikundekabinet mogen bevinden (zie normblad Scheikundelokaal – specifieke risico’s).
- Gevaarlijke stoffen die opgeslagen zijn in een kast buiten het lokaal worden niet door leerlingen opgehaald. Leerlingen mogen deze kasten niet betreden (zie normblad Opslag gevaarlijke stoffen in speciale ruimten – kasten).

Effect op arbo

Dankzij de klapper is er goede kennis aanwezig over de gevaren van de chemische stoffen. Dit werkt preventief en voorkomt ongevallen.

Winst

De kennis uit de klapper is ook bruikbaar voor opzet en onderhoud van een register voor gevaarlijke stoffen: dit spaart dubbel werk.

Pluspunt

Het systeem is laagdrempelig, goedkoop en simpel.

Tijd

Na het opstellen van de map is deze direct bruikbaar. Het samenstellen van de map heeft de betrokken TOA op het Carmel College Salland verschillende dagen werk gekost.

(NB: scholen mogen komen kijken hoe het een en ander werkt, maar de gegevens doorsturen mag niet. Wilt u meer informatie, neem dan contact op met de contactpersoon van dit schoolvoorbeeld).

Kosten

Het printen en samenstellen van de map nog wel enkele uren werk, maar staat in geen verhouding tot het zelf opstellen. De kosten zijn zeer beperkt.

Tips

  • Zorg voor discipline en zorgvuldigheid bij gebruik van de stoffen.
  • Zet sancties op het niet-lezen van de informatie in de klapper en handhaaf deze sancties ook.
  • Er wordt gebruik gemaakt van het programma van Eurofysica, de chemicaliënmanager.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld