Schoolvoorbeeld:
RI&E door leerlingen

Leerlingen kijken vanuit een ander perspectief naar veiligheid. Een RI&E door leerlingen levert daarom interessante inzichten op.

Inhoud van deze pagina

Het Roelof van Echten College in Hoogeveen heeft een vmbo-opleiding veiligheid (ISP). Naast de jaarlijkse inspectie van nooduitgangen en voorzieningen door de brandweer en de reguliere Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), voeren de leerlingen een kleine RI&E uit als opdracht voor hun opleiding. Ze maken foto's van wat ze aantreffen (geblokkeerde vluchtwegen etc.) en brengen verslag uit. Ze assisteren bij ontruimingsoefeningen en geven bhv-cursussen onder begeleiding van een bevoegde docent (zie ook het schoolvoorbeeld 'Ontruimingsplan voor en door iedereen').

Effect op arbo

Omdat leerlingen de hele school door lopen en een lijstje met punten afhandelen, gaan ze meer beseffen wat veiligheid in school is en letten ze ook buiten de opdrachten beter op. Ze melden vaker dat bijvoorbeeld vluchtwegen geblokkeerd zijn of spreken docenten aan op hun gedrag.

Winst

Leerlingen kijken vanuit een ander perspectief. Dat levert de school interessante informatie op en draagt bij aan meer veiligheid.

Plus- en minpunten

+ Schoolbreed ontmoeten collega's elkaar tijdens de presentaties die SDV-leerlingen geven van de RI&E's en van het plan van aanpak van een locatie.
+ Collega's worden bewuster van de veiligheid op hun locatie.
+ Gesprekken tussen leerlingen en personeel over het verbeteren van de veiligheid op de eigen locatie.
+ Personeel gaat anders naar leerlingen kijken: als medewerkers aan de veiligheid.
+ Arbo en veiligheid wordt onderdeel van het leerproces.

- Voorbereiding en uitvoering kost veel tijd.

Tijd

  • Docent: voorbereiden van en aanwezig zijn bij de lessen bhv, de RI&E.
  • Meerdere personeelsleden: aanwezigheid tijdens de presentaties van de RI&E's door de ISP-leerlingen en de evaluatie van de presentatie.

Kosten

  • Kopieën van de RI&E-lijsten (voor het waarnemen) en de hand-outs van de presentatie.
  • Materialen (bestelling) voor de lunchbijeenkomst.

Tip

Laat de presentatie van de RI&E's plaatsvinden tijdens een lunchbijeenkomst (pauze). Zo kun je twee zaken combineren.

 

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld