Contact

De website van de Arbocatalogus-VO wordt beheerd door Voion, hét Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. Uw suggesties, tips of opmerkingen voor verbetering van deze site zijn van harte welkom. Ook ontvangen wij graag uw 'best practices' (schoolvoorbeelden). Mail uw reactie naar info@voion.nl of neem telefonisch contact op met het servicecenter van Voion, via 045-5796024.

Consultants

Voor vragen, advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken kunt u contact opnemen of een afspraak maken met een consultant van Voion.

Voion

Voion is begin 2012 opgericht op initiatief van de sociale partners in het voortgezet onderwijs. De activiteiten van Arbo-VO worden voortgezet door Voion.
Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs en zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, mobiliteit, professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.Onze contactgegevens zijn:

Voion
Postbus 2501
6401DA Heerlen
E-mail: info@voion.nl
Het telefoonnummer van ons servicecentrum blijft: tel: 045-5796024.