Voor wie is de Arbocatalogus-VO bedoeld?

Ik ben werkgever

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers. U moet de arbeidsrisico’s voor personeel wegnemen of – als dit niet mogelijk is – zo veel mogelijk beperken. De Arbocatalogus-VO helpt u hierbij. De duidelijke normen en praktische schoolvoorbeelden bieden handige handvatten bij het opstellen van arbobeleid. Zo weet u zeker dat u aan alle eisen voldoet en uw medewerkers veilig en plezierig kunnen werken. De Arbocatalogus-VO is er in eerste instantie voor werkgevers die vallen onder de cao vo. Maar uiteraard kunnen andere werkgevers ook gebruik maken van de oplossingen uit deze arbocatalogus.

Ik ben arbocoördinator en/of preventiemedewerker

Het voortgezet onderwijs kent veel arbeidsrisico’s waar u als arbomedewerker uw handen vol aan heeft: van werkdruk en intimidatie tot machineveiligheid en binnenklimaat. Het vinden van duidelijke arbo-normen en werkbare oplossingen hiervoor valt niet mee. De Arbocatalogus-VO maakt dit makkelijker. Vrijwel alle arbo-normen die gelden voor het voortgezet onderwijs zijn hier verzameld. Via de schoolvoorbeelden kunt u contact leggen met collega’s die u voorgingen en praktisch beleid hebben ontwikkeld. Zo hoeft u het wiel niet zelf opnieuw uit te vinden.

Deze Arbocatalogus-VO speelt in op de belangrijkste arbeidsrisico’s in het voortgezet onderwijs. Of het ook een belangrijk risico is op uw school kunt u inventariseren met de Arboscan-VO; het RI&E-instrument voor het voortgezet onderwijs. Bij elke norm in de arbocatalogus vindt u een verwijzing naar de vragen uit de Arboscan-VO waarmee u het risico kunt inventariseren. De normen in de arbocatalogus bieden vervolgens houvast voor het aanpakken van deze risico’s.

De arbocatalogus is een groeidocument dat we steeds verder willen verbeteren. Daarom kunt u bij de schoolvoorbeelden op deze site in een reactie uw eigen ervaring zetten. Heeft u zelf een goede oplossing voor een arborisico? Mail dan uw verhaal naar de redactie.

De Arbocatalogus-VO is er in eerste instantie voor werkgevers en werknemers die vallen onder de cao vo. Maar uiteraard kunt u ook gebruik maken van de oplossingen uit deze arbocatalogus als u bij een andere cao of sector zit.

Ik ben lid van de medezeggenschapraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een belangrijke rol in het beoordelen van het arbobeleid op school. Naast toezichthouder kunt u als MR-lid ook ideeën aandragen voor verbeteringen. Voor beide taken biedt deze Arbocatalogus-VO inspiratie. U leest op deze website wat de normen voor het arbobeleid van uw school zijn: daar kunt u uw werkgever op wijzen. Ook kunt u leren van de schoolvoorbeelden en uw werkgever voorstellen deze goede praktijken op uw school over te nemen.

De Arbocatalogus-VO is er in eerste instantie voor werknemers die vallen onder de cao vo. Maar uiteraard kunt u ook gebruik maken van de oplossingen uit deze arbocatalogus als u onder een andere cao valt.

Ik ben medewerker (onderwijzend of ondersteunend)

Werken in het onderwijs is uitdagend en leuk, maar kent ook risico’s. De werkdruk is hoog en de kans op incidenten met leerlingen is vrij hoog. Uw werkgever is verplicht deze risico’s zo veel mogelijk weg te nemen of te beperken. Zelf moet u volgens de Arbowet ook uw steentje bijdragen aan veilige werkomstandigheden en uw eigen verantwoordelijkheid hierin nemen. In deze arbocatalogus leest u op welke risico’s u alert moet zijn en welke maatregelen uw school daartegen kan treffen.

Ik ben leerling

De arbocatalogus is er niet alleen voor docenten en medewerkers op jouw school. In de Arbowet staat dat ook leerlingen recht hebben op een veilige werkplek. De schooldirectie moet dus zorgen voor veilige praktijklokalen en goed meubilair. Deze arbocatalogus helpt jouw school daarbij. Als je wilt weten aan welke eisen je school moet voldoen, kun je ook zelf rondkijken in het onderdeel ‘normen’. In de onderdelen ‘thema’s’ en ‘schoolvoorbeelden’ lees wat er op jouw school speelt en hoe andere scholen daarmee omgaan.