Gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid

In verschillende situaties kunnen werknemers en leerlingen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Het gaat om (zeer) vergiftige stoffen in gebruiksmiddelen zoals schoonmaak- en oplosmiddelen, chemicaliën in het scheikunde kabinet, of stoffen die vrijkomen bij bewerkingen (solderen, smelten, lijmen en practica). Bij explosieveiligheid gaat het hoofdzakelijk om voorzorgsmaatregelen tegen (hout- of meel-) stofexplosies en bij het gebruik van gassen.