De Arbocatalogus-VO

"Een richtinggevend, praktisch en toegankelijk hulpmiddel om de zorg voor veiligheid en gezondheid te bevorderen"

Thema's arbocatalogus vo

 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

  Onderwijs is mensenwerk. Bron van werkplezier en van mentale- en emotionele belasting. Werk dat vraagt om psychische veerkracht. Effectief beleid op sociale veiligheid en het voorkomen van werkstress zorgt voor balans tussen belasting en belastbaarheid.

 • Arbobeleid

  Arbobeleid gaat over het concretiseren van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Met als resultaat gemotiveerde mensen die duurzaam inzetbaar blijven.

 • Bedrijfshulpverlening

  Er kan altijd iets misgaan. Zelf adequaat kunnen optreden totdat de professionele hulpverleners het kunnen overnemen helpt de gevolgen van een calamiteit te beperken.

 • Gevaarlijke stoffen en explosieveiligheid

  Gevaarlijke stoffen als gas, chemicaliën, schoonmaakmiddelen, hout- en andere brandstoffen zijn in de meeste scholen aanwezig. Lees hier hoe de veiligheids- en gezondheidsrisico's beperkt moeten worden.

 • Lokalen

  Een leslokaal is een werkplek en een leermiddel. Een gezond binnenklimaat, een passende inrichting en uitrusting dragen bij aan een goede werk- en leeromgeving en daarmee aan werkplezier en leerrendement.

 • Schoolgebouw

  Het schoolgebouw is meer dan een verzameling lokalen. Het heeft verschillende werkplekken en -ruimten; receptie, spreekkamers, kantoor, personeelsruimten etc. Ook daar moeten de arbeidsomstandigheden goed zijn.

 • Schoonmaak en onderhoud

  Waar grote groepen mensen verblijven is hygiëne belangrijk. Dat vraagt om passende schoonmaak- en onderhoudsprogramma's.

 • Machines & gereedschappen

  Machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen zijn bij praktijkvakken onmisbaar. Aan machines en handgereedschap kleven veiligheidsrisico’s. Goed onderhoud en tijdige keuring is een vereiste. Voorlichting, instructie en toezicht helpen ongelukken voorkomen.

 • Coronavirus

  Scholen nemen (vanuit hun zorgplicht) maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. Een goede inventarisatie en duidelijke richtlijnen dragen bij aan het minimaliseren van de besmettingsrisico’s.

Agenda

Een veiligere en gezondere school?

Voion organiseert cursussen en themabijeenkomsten op arbogebied. De cursussen en themabijeenkomsten bieden naast kennisoverdracht en praktische oplossingen ook de mogelijkheid om te sparren met collega's uit het voortgezet onderwijs.

Op www.voion.nl/agenda vindt u het actuele aanbod.

Meer arbo-info

Voion biedt u onafhankelijke informatie, inzichten, adviezen en meer hulpmiddelen om zelf met arbo aan de slag te gaan. Bekijk de thema’s Veilig en vitaal werken op de website van Voion >>

 

Advies op maat

Heeft u hulp nodig bij de praktische invulling van uw arbobeleid? Neem contact op via e-mail: info@voion.nl of bel met het servicecenter T 045 – 5 79 60 24 voor advies op maat op het gebied van arbo, sociale en fysieke veiligheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid.

Altijd up-to-date

Wilt u op de hoogte blijven? Meldt u zich dan aan voor onze Nieuwsbrief of volg ons via LinkedIn.

De Arbocatalogus-VO voor het voortgezet onderwijs

De Arbocatalogus-VO geeft antwoord op wat u minimaal geregeld moet hebben als het gaat om een veilige en gezonde school. Deze arbocatalogus staat boordevol informatie en oplossingen zodat u weet aan welke arbo-eisen u moet voldoen en hoe dit te realiseren.