Bedrijfshulpverlening

Er kan altijd iets misgaan. Zelf adequaat optreden totdat de professionele hulpverleners het kunnen overnemen, helpt de gevolgen van een calamiteit te beperken. Dat vraagt om een planmatige aanpak, om toerusting (kennis en vaardigheden) en uitrusting (met juiste middelen) van de personen die bij een calamiteit als eerste in actie komen.