Coronavirus

Deze norm en bijbehorende checklist geven de standpunten weer op basis van de wetenschappelijke kennis van het coronavirus en de daardoor veroorzaakte COVID-19 infectie die beschikbaar is op het moment van publicatie. Deze kennis is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten kunnen wijzigen. Bij wijzigingen wordt de versiedatum van de norm en de checklist aangepast. U wordt via de website van Voion en de maandelijkse nieuwsbrieven van Voion geïnformeerd over wijzigingen in de Arbocatalogus-VO.