Coronavirus

In verband met het vervallen van de coronamaatregelen hebben sociale partners vooralsnog besloten om de coronanorm niet meer op te nemen in de Arbocatalogus-VO. Naast het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs blijft de Arbowet onverkort van kracht. Met de Controlelijst verdiepende RI&E coronavirus kan de school controleren of uw Plan van aanpak dat bij de RI&E hoort, voldoet aan de Arbowetgeving. Via onze nieuwsbrief en het dossier Werken tijdens corona op de Voion website houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.