Betrokken partijen

De Arbocatalogus-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers. Mede dankzij de volgende partijen is de arbocatalogus voor het voortgezet onderwijs tot stand gekomen.

CAO-tafel
Het overleg van werkgeversorganisatie (VO-raad) en de vakbonden (ACOP, CCOOP en CMHF) over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgroep arbocatalogus
In de werkgroep arbocatalogus zijn de VO-raad, werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van werkgevers en Voion, voorheen Arbo-VO, vertegenwoordigd.

Werkgevers in het voortgezet onderwijs
S
cholen in het voortgezet onderwijs zijn gevraagd naar hun activiteiten en schoolvoorbeelden op het gebied van arbo en verzuim. Deze informatie is gebruikt om de arbocatalogus goed te laten aansluiten op de praktijk. Voion verzamelt nog steeds goede praktijken in het voortgezet onderwijs waardoor het aantal schoolvoorbeelden op deze site blijft groeien.

Ministerie van SZW/Inspectie SZW
Inspectie SZW voert een marginale toetsing van arbocatalogi uit: een controle op het proces en de inhoud.

De Goede Praktijk
De Goede Praktijk is een netwerkorganisatie van diverse adviesbureaus die de totstandkoming van diverse arbocatalogi begeleidt.

Voion
Voion is het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs en zet zich in om samen met scholen vraagstukken op te lossen op het gebied van arbeidsmarkt, loopbaan en professionalisering en veilig, gezond en vitaal werken. Voion ondersteunt schoolbesturen, directies, P&O-ers, mr-en, arbocoördinatoren, maar ook docenten, oop’ers en sociale partners. Voion ontsluit kennis, doet onderzoek, ontwikkelt nieuwe instrumenten en adviseert en begeleidt scholen in (pilot)projecten. Ook initieert en faciliteert Voion netwerken op verschillende niveaus, publiceert good practices en biedt trainingen aan. Voion werkt voor en samen met werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs, en wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.