Betrokken partijen

De Arbocatalogus-VO is het resultaat van afspraken tussen werkgevers en werknemers. Mede dankzij de volgende partijen is de arbocatalogus voor het voortgezet onderwijs tot stand gekomen.

CAO-tafel
Het overleg van werkgeversorganisatie (VO-raad) en de vakbonden (ACOP, CCOOP en CMHF) over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Werkgroep arbocatalogus
In de werkgroep arbocatalogus zijn de VO-raad, werknemersorganisaties, vertegenwoordigers van werkgevers en Voion, voorheen Arbo-VO, vertegenwoordigd.

Werkgevers in het voortgezet onderwijs
S
cholen in het voortgezet onderwijs zijn gevraagd naar hun activiteiten en schoolvoorbeelden op het gebied van arbo en verzuim. Deze informatie is gebruikt om de arbocatalogus goed te laten aansluiten op de praktijk. Voion verzamelt nog steeds goede praktijken in het voortgezet onderwijs waardoor het aantal schoolvoorbeelden op deze site blijft groeien.

Ministerie van SZW/ Nederlandse Arbeidsinspectie
De Nederlandse Arbeidsinspectie voert een marginale toetsing van arbocatalogi uit: een controle op het proces en de inhoud.

De Goede Praktijk
De Goede Praktijk is een netwerkorganisatie van diverse adviesbureaus die de totstandkoming van diverse arbocatalogi begeleidt.

Voion
Voion is kennis- en sparringpartner voor het voortgezet onderwijs op het gebied van de onderwijsarbeidsmarkt en veilig en vitaal werken. We zetten ons samen met werkgevers en werknemers in voor de verdere ontwikkeling van het voortgezet onderwijs tot een aantrekkelijke werkomgeving waar iedereen duurzaam, enthousiast en veilig kan werken. Voion wordt bestuurd door de sociale partners in het voortgezet onderwijs.