Machines & gereedschappen

Machines, gereedschappen en andere arbeidsmiddelen zijn bij praktijkvakken onmisbaar. Aan machines en handgereedschap kleven veiligheidsrisico’s. Goed onderhoud en tijdige keuring is een vereiste. Voorlichting, instructie en toezicht helpen ongelukken voorkomen.