Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Met psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden alle factoren in de arbeidssituatie bedoeld die stress teweeg brengen. Voorbeelden van deze factoren zijn een te hoge werkdruk, seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.