Logboekpagina

De norm coronavirus en bijbehorende checklist geven de standpunten weer op basis van de wetenschappelijke kennis van het coronavirus en de daardoor veroorzaakte COVID-19 infectie die beschikbaar is op het moment van publicatie. Deze kennis is echter nog volop in ontwikkeling waardoor inzichten kunnen wijzigen. Bij wijzigingen wordt de versiedatum van de norm en de checklist aangepast. In dit logboek ziet u wanneer er welke wijzigingen zijn doorgevoerd.

Logboek wijzigingen norm coronavirus en Checklist verdiepende RI&E coronavirus

Documenttype

Datum

Soort wijziging

Onderdeel

Norm coronavirus en checklist verdiepende RI&E coronavirus

04 september 2020

Initiële versie

-

Norm coronavirus

09 september 2020

Synchronisatie met ‘Protocol volledig openen voortgezet onderwijs’.

Norm 1.3.1.A (vierde en zesde pijl)

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

09 september 2020

Synchronisatie met ‘Protocol volledig openen voortgezet onderwijs’.

Checklist 1.A.5
Checklist 1.A.7

Norm coronavirus

16 september 2020

Synchronisatie met nieuwe RIVM-formuleringen.

Norm 1.3.1.A (eerste, derde, vijfde en zesde pijl)

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

16 september 2020

Synchronisatie met nieuwe RIVM-formuleringen.

Checklist 1.A.1
Checklist 1.A.4
Checklist 1.A.6
Checklist 1.A.8

Norm coronavirus

15 oktober 2020

Aanpassing n.a.v. gewijzigde regels m.b.t. dragen mondkapjes.

Norm 1.3.3.C
Norm 1.3.5

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

15 oktober 2020

Aanpassing n.a.v. gewijzigde regels m.b.t. dragen mondkapjes.

Checklist 5.1
Checklist 5.2
Checklist 5.3
Checklist 3.D.2 (4e bullit)

Norm coronavirus

11 november 2020

Wijziging naar alleen op onderwijs gerichte activiteiten

Norm 1.3.3 E

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

11 november 2020

Aanvulling uitleg praktische vakken en wijziging naar alleen op onderwijs gerichte activiteiten

 

Checklist 3.D
Checklist 3.I

Norm coronavirus

25 november 2020

Fysieke activiteiten met externe bezoekers

Norm 1.3.1. C
Norm 1.3.3. C, D, E, F
Norm 1.3.5.

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

25 november 2020

Fysieke activiteiten met externe bezoekers

Checklist 1.C.3
Checklist 3.D,H.1t/m4, I, J
Checklist 5.

Norm coronavirus

 

 

 

 

 

9 december 2020

 

 

 

 

 

 

Mondkapjes advies wordt een plicht per 1 december 2020

Wijzigingen:

- Isolatie regels COVID-19 zonder klachten.

- RIVM-advies m.b.t. zangles in de school.

- Testbeleid na contact met bewezen COVID-19.

Norm 1.3.1 A, B
Norm 1.3.3. C, F, G
Norm 1.3.5.

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

9 december 2020

Mondkapjes advies wordt een plicht per 1 december 2020

Wijzigingen:

- Isolatie regels COVID-19 zonder klachten.

- RIVM-advies m.b.t. zangles in de school.

- Testbeleid na contact met bewezen COVID-19.

 

Checklist 1.A 8 t/m12 B.3
Checklist 3.D 2 en J.1
Checklist 5.

 

Norm coronavirus

16 december 2020

- Indien negatieve coronatest dan pas aanwezigheid op school

- Catering indien nodig

- Wijziging luchtcirculatie

- Wijziging vakken

Norm 1.3.1.A lid 3,5,6
Norm 1.3.2.B
Norm 1.3.2.G lid 13 en 14 
Norm 1.3.5. lid 1

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

16 december 2020

- Indien negatieve coronatest dan pas aanwezigheid op school

- Verwijzing tabblad Vragen

- Catering indien nodig

- Wijziging luchtcirculatie

- Wijziging vakken​

Checklist 1.A 4,6,7
Checklist 1.B 7
Checklist 2.B 4
Checklist 2.G 16 en 17
Checlist 5. 1

Norm coronavirus

13 januari 2021

- Wijziging 1,5 meter afstand ook tussen leerlingen onderling

- Aantal punten worden d.m.v. het eerste punt ook toegespitst op leerlingen

- Vaccinatie is inmiddels mogelijk, volgorde wordt door het Kabinet bepaald

Norm 1.3.2.B lid 6
Norm 1.3.2.F
Norm 1.3.3.B
Norm 1.3.3.C lid 1,2
Norm 1.3.6

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

 

13 januari 2021

 

- Wijziging 1,5 meter afstand ook tussen leerlingen onderling

- Aantal punten worden d.m.v. het eerste punt ook toegespitst op leerlingen

- Vaccinatie is inmiddels mogelijk, volgorde wordt door het Kabinet bepaald

Checklist 2.B lid 5
Checklist 2.F lid 6
Checklist 3.B lid 2,4,6,7,12 Checklist 3.C 2,3,7 Checklist 3.D 1,2
Checklist 3.E 1,2,3
Checklist 3.G 1,2
Checklist 6.

Norm coronavirus

24 februari 2021

Inleiding geactualiseerd n.a.v. persconferentie vo open vanaf 1 maart

- Positieve uitslag instructies GGD volgen

- Toevoeging thuiswerk en cohortering (leerlingen indelen in sub-groepen)

- Situatie gezinsleden in een risicogroep komt men werken/naar school (in overleg mag worden afgeweken)

Inleiding
Norm 1.3.1.A lid 3
Norm 1.3.1.C lid 2,4,5
Norm 1.3.2.A lid 3

Checklist verdiepende RI&E coronavirus

24 februari 2021

Inleiding geactualiseerd n.a.v. persconferentie vo open vanaf 1 maart

- Positieve uitslag instructies GGD volgen

- Toevoeging thuiswerk en cohortering (leerlingen indelen in sub-groepen)

- Situatie gezinsleden in een risicogroep komt men werken/naar school (in overleg mag worden afgeweken)

Inleiding
Checklist 1.A lid 4
Checklist 1.C lid 4 en 5
Checklist 2.A lid 4