Schoolvoorbeeld:
Aanpak ongewenst gedrag leerlingen

Probleemgedrag voorkomen met hulp van alle belanghebbenden: van leerlingen tot externe hulpverlening en politie.

Inhoud van deze pagina

Binnen het Broeklandcollege (VMBO-T) komen nauwelijks incidenten voor. Dit komt door een integrale aanpak van veiligheid op de school met 500 leerlingen. Alle inspanningen zijn er op gericht om mogelijk probleemgedrag te voorkomen. Alle belanghebbenden zijn bij de aanpak betrokken: van de leerlingen tot externe hulpverlening en politie.

De aanpak heeft de volgende kenmerken:

 • In de intakeprocedure wordt bij het basisonderwijs informatie opgehaald over de risicofactoren van de toekomstige leerling. Er wordt een sociale kaart opgesteld en er wordt bekeken hoe de leerling in zijn nieuwe sociale context optimaal kan functioneren, zowel binnen als buiten de school.
 • Bij de start van het schooljaar besteedt de mentor een les aan sociale veiligheid en de gevolgen van onder meer pestgedrag. De gedragsregels van de school komen aan de orde en via het ondertekenen van een 'contract' officieel onderkend.
 • Ongewenst gedrag van leerlingen wordt direct (zonder wachttijd!) besproken met de mentor. Eventueel daarna met de leerling-begeleidingsdienst en aanvullende begeleiding binnen en buiten de school.
 • Er is een Zorg Advies Team met alle hulpverlenende en toezichthoudende instanties. Elke zes weken worden problemen met leerling hierin integraal benaderd. Dit zorgt er ook voor dat waar nodig 'versneld' hulp wordt georganiseerd.
 • Waar er problemen zijn op het vlak van sociale veiligheid en/of het gedrag van de leerling, wordt in het Zorg Advies Team (na overleg met ouders) bezien of aanvullende ondersteuning nodig is. De leerling staat hierbij centraal: hoe is volgens de leerling de situatie te verbeteren?
 • Leerlingen die minder sociaal vaardig zijn krijgen (binnen school) een programma sociale vaardigheden aangeboden.
 • Alle medewerkers zijn ervan doordrongen dat ongewenst gedrag direct benoemd moet worden en niet mag worden 'gestapeld'.

Effect op arbo

 • De veiligheid van medewerkers en leerlingen verbetert aanzienlijk.
 • De psychosociale en emotionele belasting van medewerkers neemt af, waardoor het verzuim daalt.

Winst

 • Er is minder verstoring van werk en lessen.
 • Kostbare repressieve maatregelen zijn niet nodig.
 • Leerlingen presteren beter en hebben minder aanvullende aandacht nodig.

Pluspunten

+ Verlaging van de werkdruk.
+ De (werk)sfeer verbetert.
+ Er vindt minder diefstal en vernieling plaats.
+ Het imago van de onderwijsinstelling verbetert, ook op de arbeidsmarkt en bij ouders.

Tijd

De voorbereiding en invoering kosten ongeveer een jaar.

Kosten

De integrale aanpak van veiligheid vereist veel investeringen, zowel in geld, tijd en energie

Tips

 • Kleinschaligheid van de locatie bevordert veiligheid: er is geen anonimiteit, iedere leerling wordt gezien en gekend.
 • Medewerkers en ouders moeten openstaan voor kritiek op hun eigen rol en verantwoordelijkheid hiervoor nemen.
 • Negeer nooit incidenten. Zorg dat er deskundige leerlingbegeleiders zijn die altijd direct beschikbaar zijn voor ondersteuning van de docent/mentor of leerling (in die volgorde!).
 • Ouders moeten meewerken: zorg dat ze verschijnen op de ouderavond om te horen hoe het veiligheidsprotocol werkt en welke rol zij hierin hebben.
 • Zorg dat alle medewerkers hun rol kennen en bereid zijn de verantwoordelijkheid hierin te nemen.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld