Schoolvoorbeeld:
Agressiereductie- en weerbaarheidstraining voor alle medewerkers

“Wij vinden het belangrijk dat zowel leerlingen als medewerkers elke dag met een goed en veilig gevoel naar school gaan”, zegt adjunct-directeur Dennis Maharban van Melanchthon Kralingen in hartje Rotterdam. “Dat is een speerpunt binnen onze school.” Daarom krijgt elke nieuwe medewerker op deze vmbo-school met zo’n 375 leerlingen een agressiereductie– en weerbaarheidstraining aangeboden.

Inhoud van deze pagina

Niet alleen deze training moet zorgen voor een veilige leer- en werkomgeving op school. Iedere ochtend beginnen de medewerkers met een zogenoemde teamstart. Maharban: “We beginnen met een briefing, tien minuutjes. We nemen de dag door van vandaag, maar ook van gisteren en morgen. Het team is dan goed geïnformeerd over wat er speelt. Dat weten de kinderen.” Ook de collegiale intervisie neemt hierdoor toe. Er zijn meer momenten dat de collega’s elkaar zien en spreken. Zo kunnen ze een band met elkaar opbouwen en het schept vertrouwen.

Kennismakingsgesprek

Medewerkers zijn bovendien de hele dag op school, van 8.15 tot 16.30 uur. Ze kunnen hun werk afmaken op school, maar zijn ook beschikbaar voor leerlingen, collega’s en ouders. Dat biedt zekerheid. En elk jaar begint de eerste schooldag van de leerlingen mét de ouders. Zij hebben dan een kennismakingsgesprek met de mentor. Dat is een positief gesprek gericht op veiligheid, op de basis die je met elkaar creëert en de verwachtingen die je hebt. Als de mentor in het schooljaar de ouders moet bellen omdat er iets is met hun kind, dan kennen zij die mentor. Dat maakt het gesprek gemakkelijker en er ontstaat sneller wederzijds begrip.

De leerling zelf denkt ook na over zijn ontwikkeling: ‘wat wil ik dit jaar doen en hoe wil ik dat bereiken’. De ouders en de mentor krijgen daarin een rol. Vervolgens ondertekenen zij een contractje. Dat wordt regelmatig geëvalueerd met het kind en indien nodig met de ouders. Daarnaast zijn de leerlingbesprekingen gesplitst. In drie cijferoverleggen staat de cognitieve ontwikkeling centraal. En er zijn drie leerjaaroverleggen, waar gesproken wordt over het gedrag en over eventuele handelingsplannen.

Training voor het hele team

De positieve ervaringen op Melanchthon Kralingen met de agressiereductie en weerbaarheidstraining hebben de hele scholengroep geïnspireerd. Melanchthon heeft 9 scholen en zo’n 5.500 leerlingen verspreid over Rotterdam en Lansingerland. Alle medewerkers van deze scholen kunnen de agressiereductie– en weerbaarheidstraining volgen.

Het onderwijs ondersteunend personeel heeft dat inmiddels al gedaan. Sommigen van hen hebben al meerdere trainingen gevolgd. Volgens Stephan Rothuizen, coördinator van de Academie, waren er voor het OOP weinig cursussen voorhanden en was dit een goede gelegenheid hun iets te bieden. Vooral voor hen is zo’n agressiereductie- en weerbaarheidstraining nuttig omdat zij vaak als eersten geconfronteerd worden met een dreigende situatie. Lees hierover meer in het artikel Een agressietraining maakt je weerbaarder.

Op de locatie Melanchthon Berkroden in Berkel en Rodenrijs, een vmbo-school met zo’n 670 leerlingen, zal het hele team een training gaan volgen. Dat heeft voordelen volgens Rothuizen: “Bij het trainen van het OOP van verschillende vestigingen zijn deze collega’s de enigen op de vestiging die de training hebben gevolgd. Het heeft de voorkeur een compleet team van een school, dus OOP en docenten samen, te trainen zodat er een versterkend effect optreedt.”

Effect op arbo

Veiligheid binnen de school is een voorwaarde om tot leren te komen. Veiligheid zowel voor docent, oop’er, leerling en ouder. In een veilige leer-werkomgeving gedijen de leerlingen en medewerkers het beste. Als een docent in staat is bij conflicten het juiste te doen en de juiste houding aan te nemen, zal dit de veiligheid en het welbevinden bevorderen.

Winst

Elkaar weten te vinden is een winst. Daarnaast weten (bewustwording) hoe te handelen in voorkomende gevallen, zorgt voor zekerheid. Collega’s staan zelfverzekerder voor de klas. Doordat docenten zich zeker voelen, geeft dit innerlijke rust binnen de werkomgeving. Docenten hebben geleerd zichzelf in te zetten als instrument in de dynamiek binnen relaties.

Plus- en minpunten:

+  Bewustwording (werken vanuit relatie/contact maken/weten waarom bepaald gedrag voorkomt en hoe in te spelen).
+  Breder palet (rugzak) met tips en tool om te kunnen handelen.
+  Teamsynergie (samenwerken aan een veilige leer- en werkomgeving).
+  Het interventie repertoire is verder uitgebreid.
+  Het gevoel van veiligheid is verbeterd.
+  Er is sterke verbondenheid ontstaan binnen de trainingsgroepen.
+  De deelnemers zijn zich bewuster geworden van de eigen potentie.
+  Nu kennen medewerkers de achtergrond waarom bepaalde interventies werken.
-   Train niet enkele medewerkers, maar het hele team van een school.

Tijd

Een Agressiereductie- en weerbaarheidstraining duurt ongeveer drie dagdelen van 3 uur = totaal 9 uren.

Kosten

Tussen € 800,- en €1.000,- per dagdeel.

Tips

  • Houd de training praktisch.
  • Blijf bij de belevingswereld van de collega’s.
  • Train het hele team, dit zorgt voor saamhorigheid en collega’s weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.
  • Sluit aan op de dynamiek binnen de school.
  • Breng in kaart welke leervragen er leven en ontwikkel van daaruit de training.
  • Maak veel gebruik van casussen van de deelnemers.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld