Schoolvoorbeeld:
Basisveiligheid in praktijklokalen

Het pakket basisveiligheid geeft duidelijkheid en voorkomt ongevallen in praktijklokalen.

Inhoud van deze pagina

Het Commanderij College Gemert heeft systematisch maatregelen genomen om de basisveiligheid in de lokalen te verbeteren. Het toezicht op het gedrag van leerlingen is nu sterk vergemakkelijkt. De basisvoorzieningen zijn aanwezig en er is geen ruimte meer voor discussie.
Het pakket basisveiligheid bestaat uit de volgende maatregelen:

 • Elke leerling heeft een zwarte overall met zijn eigen naam, veiligheidschoenen en -bril. Deze uitrusting is verplicht in het praktijklokaal.
 • In het praktijklokaal hangt een afsprakenlijst over veilig gedrag duidelijk zichtbaar op het prikbord. Aan het begin van het schooljaar wordt deze lijst met nieuwe leerlingen doorgenomen en krijgen zij instructie over veilig gedrag.
 • Op de toegangsdeuren van de lokalen zijn signaleringsbordjes geplaatst.

Effect op arbo

Leerlingen in de praktijklokalen vertonen veilig gedrag, dragen de juiste kledij en gebruiken de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit voorkomt veel ongevallen.

Winst

 • Preventieve werking op ongevallen in praktijklokalen.
 • De docent is minder tijd en energie kwijt aan handhaving: de afspraken zijn duidelijk, de middelen beschikbaar

Pluspunten

+ De duidelijke maatregelen maken veilig gedrag in praktijklokalen makkelijker bespreekbaar.
+ Het imago van de opleiding is sterk verbeterd. Dit heeft geleid tot een flinke groei van het aantal leerlingen.

Tijd

Begin 2006 is gestart met de introductie van de maatregelen. De invoering van het gehele traject heeft ongeveer een jaar geduurd.

Kosten

 • Middelen beschikbaar stellen, voor overalls en PBM (< € 2000).
 • Signaleringsborden bij de toegangsdeuren van de praktijklokalen plaatsen. (< € 250)
 • Veiligheidsinstructiekaarten bij elke machine over veilig gedrag printen, lamineren en plaatsen. (< € 100)

Tips

 • Zorg dat het College van Bestuur en de schoolleiding de aanpak steunen: dit maakt het makkelijker om de benodigde middelen te krijgen.
 • Garandeer voldoende toezicht en treed consequent op bij onveilig gedrag.
 • Zorg voor voldoende beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De arbocoördinator kan de vinger aan de pols houden door regelmatig de docent te spreken.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld