Schoolvoorbeeld:
Externe arbocoördinator inzetten

Omdat een externe arbocoördinator geen andere taken heeft kan hij/zij efficiënt met zijn uren omgaan, resultaatgericht werken en structuur aanbrengen in arbozaken.

Inhoud van deze pagina

Het Commanderij College in Gemert werkte tot 2004 met interne arbocoördinatoren. Dat waren docenten met een taak. De ervaring leerde dat de uren die voor arbo bestemd waren, vaak niet werden benut doordat de docent invallessen moest geven of andere prioriteiten had. Ook schafte de school voor duizenden euro’s aan informatie aan. Na een korte periode actief te zijn als arbocoördinator, vertrok de opgeleide docent naar een andere school. Het Commanderij College besloot hierop de arbocoördinator niet meer te werven vanuit het eigen personeel, maar op zoek te gaan naar een externe arbocoördinator. Gekozen werd voor een bedrijf dat ook de BHV-trainingen op het Commanderij College geeft. Via dit bedrijf huurt de school een gediplomeerde arbocoördinator in. Deze houdt zich wekelijks vier uur bezig met het uitvoeren van en het mede gestalte geven aan het arbobeleid van de school.

Effect op arbo

Het Commanderij College werkt door het inzetten van de externe arbocoördinator op een efficiënte manier aan het arbobeleid van de school. Sinds het aantreden van de arbocoördinator is de RI&E geactualiseerd, er is een schoolveiligheidsplan gemaakt en het bijhouden van de BHV-verplichtingen gebeurt nu met vaste regelmaat.

Winst

Arbozaken die tot enkele jaren geleden regelmatig bleven liggen, zijn eindelijk structureel opgepakt door de externe arbocoördinator. Doordat deze wekelijks een vast dagdeel (vier uur) op de schoollocatie is, richt hij zich ook zuiver op arbogerelateerde onderwerpen. Dit heeft geleid tot zichtbare resultaten. De arbocoördinator gaat efficiënt met zijn uren om en werkt erg resultaatgericht.

Plus- en minpunten

+ De arbocoördinator is op diverse momenten te consulteren door de school.
+ Er wordt structureel gewerkt aan het arbobeleid, de RI&E is actueel.
+ De arbocoördinator onderneemt direct actie als hij tekortkomingen constateert.
+ Vreemde ogen dwingen. Dit principe heeft zijn uitwerking op alle geledingen binnen het bedrijf: van een externe arbocoördinator worden sneller dingen aangenomen dan van een interne.

- De arbocoördinator is ‘slechts’ een dagdeel per week fysiek in de school aanwezig.
- De betrokkenheid van de externe arbocoördinator bij de school is in het begin wat minder. De arbocoördinator is bij zijn aantreden een relatieve buitenstaander die niet meteen weet wat er leeft op de school. Naarmate hij zijn functie langer uitoefent, weten leerlingen en personeel hem sneller te vinden en dwingt hij respect af.
- Gewenning voor leidinggevenden in de organisatie: anderen zeggen hoe het moet.

Tijd

De arbocoördinator werkt wekelijks vier uur op het Commanderij College. Meestal is hij een vast dagdeel per week op school aanwezig. Hij heeft hier een vaste werkplek.

Kosten

De kosten voor de inhuur van de externe arbocoördinator bedragen € 55 per uur exclusief BTW.

Tips

  • Maak een leidinggevende van de school verantwoordelijk voor de aansturing van de arbocoördinator. Dit zorgt ervoor dat de arbocoördinator een vast aanspreekpunt heeft (liefst iemand met arbo in zijn portefeuille) bij wie hij terecht kan met vragen en opmerkingen.
  • Stel vooraf duidelijke doelen en eisen.
  • Evalueer deze ook.
  • Zorg dat alle medewerkers van de school op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de arbocoördinator. Denk aan een eigen (intern) e-mailadres en een voorstelrondje in het infobulletin van de school.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld