Schoolvoorbeeld:
Integrale aanpak veiligheid

Een persoonlijke, preventieve en pedagogische aanpak van veiligheid, in samenwerking met school- en wijkagenten, gecoördineerd door Onderwijs Service Punt.

Inhoud van deze pagina

Eén van de locaties van het Haagse Johan de Witt College had problemen met agressie tussen leerlingen onderling en met groepen van buiten de school. De omgeving van de centrumlocatie was een verzamelplaats voor dealers, junks en loverboys. Toezicht van 'id-baners' werkte niet, personeel was minder betrokken en het aantal aanmeldingen liep terug. In nauwe samenwerking met Politie Haaglanden is een gestructureerd programma ontwikkeld om het tij te keren. Met succes.

De aanpak bestaat in hoofdlijnen uit:

 • Coördinatie van veiligheidbeleid op centraal niveau bij de ondersteunende dienst Onderwijs Service Punt (OSP). Hierdoor is overkoepelend beleid samen met de collegedirecties opgezet.
 • Nauwe samenwerking met school- en wijkagenten.
 • Er is een eigen beveiligingsteam opgezet van drie fte. Dit werkt nauw samen met de conciërges op de vijf locaties en de politie.
 • De benadering is preventief en pedagogisch, in plaats van repressief. Dit is mogelijk omdat een van de leden van het beveiligingsteam Sociaal Pedagogisch Werk als achtergrond heeft.
 • Een persoonlijke aanpak: het beveiligings- en docententeam kent iedereen.
 • Incidenten worden uit de anonimiteit gehaald en breed gecommuniceerd.
 • Camera's vullen aan waar geen persoonlijk toezicht is.
 • Alle (bijna) incidenten worden in een incidentenregistratie vastgelegd en gezamenlijk geanalyseerd.
 • Beveiligers surveilleren ook tijdens lestijd en garanderen daarmee rust in gangen en openbare ruimtes.
 • Voor incidenten rond pesten gebruikt de school de 'Echt Recht methode' (zie schoolvoorbeeld Echt Recht Conferenties bij agressie en diefstal).

Effect op arbo

 • De veiligheid van medewerkers en leerlingen is aanzienlijk verbeterd.
 • De psychosociale en emotionele belasting van medewerkers neemt af waardoor het verzuim daalt.

Winst

 • Er is minder verstoring van werk en lessen.
 • Docenten en onderwijsondersteunend personeel richten zich op hun kerntaak.

Kosten

De voorbereiding en invoering kosten ongeveer een jaar.

Tijd

De integrale aanpak van veiligheid vereist veel investeringen, zowel in geld, tijd en energie. Dit is niet goed te specificeren. Het vraagt iedere dag weer van veel betrokkenen tijd en energie.

Tips

 • De aanpak komt pas van de grond als er voldoende urgentie bij de schooldirectie is: bevorder dit.
 • Zorg ervoor dat (tenminste één lid van) het beveiligingsteam een pedagogische achtergrond heeft.
 • Ontwikkel een pedagogische aanpak rond incidenten en beveiliging.
 • Registreer alle (bijna) incidenten en analyseer deze.
 • Doe altijd aangifte bij de politie van incidenten, ook al kost dat de betrokkenen soms veel tijd. Maak hierover eventueel vooraf afspraken met de politie.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld