Schoolvoorbeeld:
Mentaal gezond aan het werk

Bij de Regionale scholengemeenschap Enkhuizen is 'leren leren' uitgangspunt voor al het beleid. Voor het personeelsbeleid betekent dit dat een positief werkklimaat voorop staat. Preventie van uitval en plezier in het werk zijn dan ook speerpunten van het beleid. Medewerkers krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. Ideeën van onderop worden zoveel mogelijk gefaciliteerd. RSG Enkhuizen stimuleert het 'ondernemerschap' van haar medewerkers. Er kan heel veel op deze school, maar medewerkers zijn wel zèlf verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling.

Inhoud van deze pagina

RSG Enkhuizen is een van de Goede praktijken uit de Europese campagne Work in tune with Life. TNO coördineert de campagne in Nederland onder de naam Mentaal gezond aan het werk met debat, een online-scan voor bedrijven, brochures en voorbeelden van 'goede praktijken'. 

Doel van de campagne is werkgevers èn werknemers bewust te maken van het belang van mentale gezondheid op de werkvloer. Mentale gezondheid heeft invloed op zaken als vitaliteit, continuïteit en productiviteit van arbeidsorganisaties. Speerpunten in de campagne zijn: het vroegtijdig signaleren van mentale druk en het nemen van maatregelen op de werkvloer die de mentale gezondheid stimuleren. Deze aanpak heeft geleid tot een blijvend laag (psychisch) ziekteverzuim en een grote tevredenheid onder de medewerkers. Bekijk hier het filmpje "Mentaal gezond aan het werk" op Youtube.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld