Schoolvoorbeeld:
Oplossing geluidsoverlast in leslokalen

Lesgeven is topsport bedrijven met je stem (Piet Kooijman, logopedist van het UMC St Radboud in Nijmegen[1]). De akoestiek en de spraakverstaanbaarheid in het lokaal zijn dan van belang. Slechte akoestiek van het lokaal kan stemproblemen, vermoeidheid en zelfs stress in de hand werken. [1]: Bron: Straks voor de klas (http://www.straksvoordeklas.nl/artikel/2/stemgebruik)

Inhoud van deze pagina

SG Sint Ursula in Horn neemt opmerkingen van docenten over arbeidsomstandigheden zeer serieus. Toen een van de docenten een opmerking maakte over de akoestiek van het lokaal, en daarmede dus ook aangaf last te hebben met het gehoor, is er actie ondernomen. Sint Ursula heeft door de arbodienst een akoestisch onderzoek laten uitvoeren om er achter te komen wat de waardes in het lokaal zijn. Immers, meten is weten. Daarna is er advies ingewonnen bij diverse bedrijven om te kunnen bepalen wat een oplossing zou kunnen zijn. Uiteindelijk heeft men de oplossing gevonden in het vervangen van het systeemplafond. In een lokaal zijn de bestaande plafondtegels vervangen door een andere plafondtegel, het type Rockfon Krios (een tegenhanger van de Ecophon plafondplaten die in een ander schoolvoorbeeld genoemd worden). Dit is een plafondtegel met een hoog absorptievermogen betreffende geluid. De overige leslokalen zijn voorzien van houtwolcement. Deze platen zijn ook een zeer goed middel tegen ‘verkeerde’ akoestiek.

SG Sint Ursula heeft meerdere maatregelen getroffen. Tijdens een nieuwbouwfase is er in het muzieklokaal extra isolatie aangebracht in de wanden rond het muzieklokaal. De wanden, bestaande uit metal-studwanden, zijn aan weerszijde voorzien van dubbele beplating met daar tussen extra isolatie.

Een andere ruimte die is aangepakt is een werkruimte naast een leslokaal waar men last had van geluidsoverlast van elkaar. De geluidsoverlast kon worden beperkt door het dichtmaken van de ventilatieroosters. Deze zijn op eenvoudige wijze dichtgezet, maar de ventilatie is gehandhaafd gebleven door de ventilatieroosters naar de buitenzijde helemaal open te zetten.

Tevens is er in de LO-zalen een akoestischonderzoek uitgevoerd door de arbo-dienst. De resultaten waren goed en de situatie voldeed ruimschoots aan de norm. Desondanks zijn de LO-docenten in de gelegenheid gesteld een gehooronderzoek te laten ondergaan en heeft elke docent oordopjes aangemeten gekregen, de zogenaamde Otoplastics. Tevens is er bij het vervangen van de vloeren rekening gehouden met de akoestiek. Ook de samenstelling van een vloer kan van invloed zijn op de akoestiek.

SG Sint Ursula heeft ook een zogenaamde informele trainingsruimte. Dit is geen regulier leslokaal, maar een ruimte waarin bijvoorbeeld faalangsttrainingen worden verzorgd. Deze ruimte is voorzien van vloerbedekking om de nagalm te verminderen.

Naast deze technische maatregelen, organiseert SG Sint Ursula werkzaamheden die geluidshinder geven zoveel als mogelijk buiten de lestijden om. Denk hierbij aan onderhoud van de groenvoorziening of bouwwerkzaamheden zoals de vervanging van vier toiletgroepen die in de zomervakantie gepland is.

Effect op arbo

Sinds het treffen van maatregelen worden er geen opmerkingen over hinderlijk geluid gemaakt. Aannemelijk is dat het akoestisch comfort dusdanig is verbeterd dat docenten niet meer zo vaak hun stem hoeven te verheffen.

Winst

De winst van de getroffen maatregelen zit niet alleen in het verbeteren van het akoestisch comfort. De winst zit ook in het feit dat iedereen kan zien dat opmerkingen over arbeidsomstandigheden serieus worden genomen en naar vermogen worden aangepakt. Arbo is dan niet een verplicht nummer meer maar draagt daadwerkelijk bij aan een prettiger werkomgeving.

Plus- en minpunten

+ Minder hinder van geluid.
+ Aantoonbare bijdrage van ‘de arbo’ aan een prettiger werkomgeving.
+ Sommige maatregelen zijn eenvoudig en kosten niets.

- Niet alle klachten zijn met relatief beperkte middelen weg te nemen.
- De kosten per vierkante meter plafondtegel zijn relatief hoog.

Tijd

SG Sint Ursula zoekt continue naar oplossingen, zo ook naar de naar oplossingen voor de geluidsoverlast. In het schooljaar 2009-2010 werden de laatste maatregelen getroffen.

Kosten

SG Sint Ursula maakte kosten voor het plaatsen van de plafondplaten (varierend van € 10 tot € 14 per vierkante meter, afhankelijk van dikte en maat, excl plaatsen en btw), aanbrengen van extra muurisolatie, vloerbedekking,...etc

Tips

  • SG Sint Ursula heeft zich voordat ze tot actie overgingen goed georiënteerd. Men is bij andere scholen gaan kijken. Ook is het belang van een goede arbogroep niet te onderschatten. De verschillende geledingen zijn in deze groep vertegenwoordigd. Dat maakt sessies waarin wordt gebrainstormd over mogelijke oplossingen vruchtbaar.
  • Goede communicatie en transparant zijn over voorgenomen oplossingen, over de voortgang en vooral over wat niet kan of niet kan worden opgelost is erg belangrijk.
Reageren

Reacties (1)

  • A.Jansen dinsdag 25 augustus 2015

    goede informatie. Spaart het uitzoeken door de namen van de materialen en firma's te noemen.

Reageer op dit schoolvoorbeeld