Schoolvoorbeeld:
Veilig gebruik van liften

Een gedragslijn voor het gebruik van liften biedt duidelijkheid. Regelmatige instructies over bediening van de liften in noodsituaties, gegeven aan een selecte groep medewerkers, verhogen de veiligheid in de school.

Inhoud van deze pagina

Alle vijf de locaties van CSG Liudger in Drachten hebben een lift. Afspraken die het management heeft vastgesteld over het gebruik van de lift zijn opgenomen in het handboek voor conciërges onder het kopje 'gedragslijn liften'. In deze gedragslijn is bepaald dat de liften gebruikt mogen worden door leerlingen en docenten die (tijdelijk of permanent) minder valide zijn, medewerkers van de facilitaire dienst en schoonmakers. Reguliere gebruikers van de lift krijgen een eigen sleutel, na tekening voor ontvangst. Anderen die de lift willen gebruiken, kunnen de sleutel ophalen bij de conciërge en leveren die meteen na gebruik weer in. Het is niet toegestaan de lift te gebruiken op momenten dat verder niemand in het gebouw is. De liften worden onderhouden en jaarlijks gekeurd door het liftinstituut. Tussentijdse gebreken worden gemeld aan de conciërge, die de klachten doorgeeft aan de teamleider met arbo-taken.

Training 'Veilig bevrijden van liftpassagiers'

Conciërges, medewerkers van de facilitaire dienst en enkele andere medewerkers zijn getraind in het handmatig bedienen van de lift. Zo is op iedere locatie altijd iemand aanwezig die in actie kan komen bij een calamiteit. Ook 's avonds bij vergaderingen of bijvoorbeeld in de zomer, als medewerkers op school zijn voor het boekenfonds. In totaal hebben ongeveer veertien medewerkers deelgenomen aan de in company training 'Veilig bevrijden van liftpassagiers'. In deze training kwamen technische zaken aan de orde, maar ook bijvoorbeeld het geruststellen van slachtoffers. Wie de cursus volgt, krijgt een certificaat dat twee jaar geldig is. Daarna volgt een herhalingstraining. De namen van de medewerkers die een certificaat hebben zijn opgenomen in de ontruimingsplannen van de locaties, zodat iedereen deze personen weet te vinden als dat nodig is.

Effect op arbo

Door de training beschikt de school over medewerkers die direct en adequaat kunnen handelen als iemand in de lift opgesloten raakt of bij andere calamiteiten.

Winst

De school heeft specifieke kennis in huis gehaald en is daardoor niet afhankelijk van externe partijen.

Plus- en minpunten

+ Door de toegenomen kennis neemt het risico op vervelende situaties af.
+ Het ondersteunend personeel raakt, voor zover nodig, meer vertrouwd met de bijzonderheden van de technische installatie.

- Voor continuering van het certificaat moeten medewerkers bijscholing hebben, al zijn de kosten daarvan minimaal.

Tijd

De training kost één dagdeel in de twee jaar. Als bedrijfshulpverleners meer taken hebben in het ontruimingsplan, kan het oplopen tot 3 á 4 dagen scholing per jaar, maar dan komen uiteraard ook andere zaken aan de orde.

Kosten

Een in-company training kost € 1195.

Tips

  • Laat de conciërges en andere medewerkers van alle gebouwen de cursus tegelijkertijd volgen, dat bevordert onderlinge uitwisseling.
  • Blijf oefenen met ontruimingen. Daarbij komen punten naar boven, die je op een simpele manier kunt aanpakken.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld