Schoolvoorbeeld:
Verbinding zoeken met de vitaliteitscan

Hoe tevreden ben je met je werk? Hoe is de balans tussen privé en werk? Vraagt de school te veel van je of heb je juist het gevoel dat je niet verder kunt groeien? Het Panta Rhei uit Amstelveen meent dat goede personeelszorg leidt tot minder uitval en zet daarvoor onder andere de vitaliteitscan in. Zo’n drie jaar geleden werd er vanuit het ministerie extra geld vrijgemaakt om dreigend personeelstekort op te vangen in knelpuntregio’s. Op diverse scholen werd een vitaliteitscan voor oudere docenten georganiseerd. Het Panta Rhei uit Amstelveen was enthousiast over de vitaliteitsscan en koos ervoor deze bestendig in te zetten. De scan werd verankerd in het personeelsbeleid en elke medewerker van de school komt nu eens in de zes jaar aan de beurt voor een persoonlijke vitaliteitsscan.

Inhoud van deze pagina

Goede personeelszorg
Panta Rhei is een brede VMBO-school in Amstelveen met 120 man personeel. Veel van de 800 leerlingen hebben een leerwegondersteunend pakket en dat vraagt de nodige inzet van de medewerkers. Het bestuur en de directie van Pantha Rei zijn van mening dat goede personeelszorg meer inhoudt dan af en toe een functioneringsgesprek en zet zich continu in voor meer verbinding met de medewerkers. Zo heeft de school al geïnvesteerd in een jaarlijks terugkerend medewerkersonderzoek en toetst het bestuur haar beslissingen met de Denktank Personeel.

Inhoud privé
Om het welbevinden onder de medewerkers en de professionaliteit van de school verder te verhogen, zet het Pantha Rei sinds drie jaar ook de vitaliteitscan in. Elke medewerker - dus docenten, ondersteunend personeel, maar ook het bestuur – wordt, na het invullen van de vitaliteitscan, uitgenodigd om een uur met een psycholoog te praten. Het kan gaan over je loopbaan, over je wensen of over technische zaken die beter geregeld kunnen worden. De onderwerpen die met de externe expert worden besproken, staan vrij en de inhoud van het gesprek is altijd privé. Daar staat tegenover dat de grote lijn van het gesprek wel teruggekoppeld moet worden naar de teamleider.

Sturen op actie
Het Panta Rhei stuurt bij de vitaliteitscan vooral op actie en eigen verantwoordelijkheid. Het is de bedoeling dat de medewerkers hun eigen regie voeren over de uitkomsten van het gesprek. Het kan zijn dat ze een betere balans tussen werk en privé hebben gevonden of in gesprek zijn met hun teamleider over de volgende stap in hun carrière. Na een jaar wordt de uitkomst van de scan met de psycholoog geëvalueerd. Die uitkomst staat volgens het bestuur en de directie van Panta Rhei altijd in het teken van groei. Ongemakkelijke horizontale gesprekken worden eerder aangegaan maar ook de docenten die prima functioneren, krijgen op deze manier voldoende aandacht. Het resultaat van de aandacht voor personeelszorg op het Panta Rhei is meer structuur op school en een prettige, open sfeer.
Lees ook het praktijkverhaal: Verbinding zoeken met de vitaliteitscan.

Effect op Arbo

Technische zaken worden beter geregeld Personeelszorg wordt concreet ingevuld Verder kijken dan eigen klas of organisatie Medewerkers nemen regie in eigen handen

Winst

 • Minder uitval
 • Ongemakkelijke gesprekken worden eerder aangegaan
 • Concrete actie door medewerkers
 • Meer overzicht op functioneren teamleiders

Plus- en minpunten

+ Medewerkers leren hun mogelijkheden en wensen beter kennen
+ Minder wij/zij cultuur
+ Ook de goed functionerende docenten krijgen aandacht
+ Medewerkers voelen zich veilig, gehoord en gewaardeerd
- Word niet afhankelijk van de externe expert: personeelszorg kan niet worden uitbesteed
- Als de verwachtingen van het gesprek niet goed worden gemanaged, kan er teleurstelling volgen

Voorwaarden

 • Er moet over en weer een basis van vertrouwen zijn
 • Er moeten goede afspraken over privacy worden gemaakt
 • Procesaanpak en continue aandacht

Tijd

Een vitaliteitsscan hoeft niet veel tijd te kosten. Medewerkers vullen een lijst in, hebben een gesprek met de psycholoog van een uur of anderhalf uur en evalueren dit gesprek ongeveer een uur met hun teamleider. Het vervolggesprek met de psycholoog een jaar later kost ook ongeveer een uur.

Kosten

Inhuren externe expertise voor de vitaliteitsscan

Tips

 • Maak het traject bestendig
 • Heb het lef om te investeren in de dag van overmorgen
 • Laat medewerkers zelf meedenken met beleid
 • Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor vervolgstappen

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld