Norm: Nazorg

De wereld is niet maakbaar. Risico's kunnen voor een belangrijk deel worden teruggedrongen en beheerst maar er blijft altijd een kans, dat er toch iets gebeurt. In dat geval is nazorg voor slachtoffer, omstanders, en eventuele overige betrokkenen van belang om erger te voorkomen.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever regelt nazorg voor slachtoffer, omstanders en eventuele overige betrokkenen, als er binnen de school toch iets gebeurt.

Minimum eisen

Een incident kan op korte of lange termijn leiden tot lichamelijke en psychische schade bij het slachtoffer. Daarom is adequate opvang en nazorg in bepaalde gevallen nodig.
De minimumeisen voor opvang en nazorg zijn:

  • de werkgever is verplicht nazorg aan te bieden;
  • de werkgever zorgt voor de mogelijkheid tot doorverwijzing naar geprofessionaliseerde traumaopvang;
  • de werkgever heeft beschreven hoe het contact tussen slachtoffer en dader hersteld of hervat kan worden en wie (mentor, zorgcoördinator, afdelingsleider etc.) daarin een rol en verantwoordelijkheid hebben;
  • de werkgever legt schriftelijk vast hoe de eerste opvang na een incident geregeld is. Daarin is in ieder geval vastgelegd wat direct leidinggevende en/of preventiemedewerker biedt aan slachtoffer(s), omstander(s) en andere betrokkenen;
  • de vaardigheden waarover deze medewerkers minimaal moeten beschikken, de wijze waarop deze vaardigheden onderhouden/ getraind worden en wie en hoe nazorg aanbiedt ligt schriftelijk vast. Deze regeling is ter advisering voorgelegd aan een op het gebied van opvang en nazorg gekwalificeerde deskundige.

Wens

  • Na een incident wordt de opvang en nazorg zodanig geëvalueerd dat eventueel geleerde lessen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de opvang en nazorg.