Schoolvoorbeeld:
Arbostructuur en arbocommissie

Door het instellen van een arbocommissie en arbostructuur rust het arbobeleid niet alleen op de schouders van de arbocoördinator en de preventiemedewerkers, maar is het ingebed in de structuur van de hele school.

Inhoud van deze pagina

Het Carmel College Salland te Raalte heeft een arbocommissie ingesteld die voor de drie onderdelen (praktijkonderwijs, vmbo, havo/vwo) gezamenlijk arbobeleid ontwikkelt, vorm geeft en uitvoert. Hierdoor rust het arbobeleid niet alleen op de schouders van de arbocoördinator en de preventiemedewerkers, maar is het ingebed in de structuur van de hele school. De commissie, onder voorzitterschap van een ex-MT-lid, komt maandelijks bijeen. Belangrijkste taken: uitvoering geven aan het (jaar)plan van aanpak en oplossen van dagelijkse problemen. De arbocommissie rapporteert aan het directieteam en de MR. Leden zijn:

 • docent bouwtechniek;
 • docent BiNaS;
 • P&O-adviseur;
 • Facilitair manager, tevens arbocoördinator;
 • Conciërge vmbo, tevens preventiemedewerker;
 • Conciërge havo/vwo, tevens preventiemedewerker;
 • Toa scheikunde/natuurkunde.

Effect op arbo

 • De arbocommissie zorgt voor breed draagvlak van het arbobeleid en meer uitvoeringskracht.
 • Dankzij de commissie is de werkdruk van de arbocoördinator en preventiemedewerkers verlaagd.

Winst

 • Door de integrale aanpak wordt het wiel niet op verschillende plekken uitgevonden.
 • De commissie plant arbo-activiteiten in overeenstemming met overige prioriteiten van de school.

Pluspunten

+ Betere communicatie tussen de verschillende onderdelen in de school en de verschillende vakgroepen.
+ Herkenbare aanpak voor hele school.

Tijd

De commissie kan meteen van start na oprichting. Het opzetten van het arbobeleid duurde 3 tot 6 maanden.

Kosten

De arbocoördinator heeft veel tijd en energie besteed aan het opzetten van het arbobeleid. In het begin besteedde de coördinator alleen al 15 uur per week aan het opzetten van het beleid. Nu is dat 5 uur per week. Met meer tijd zou de uitvoering nog beter op schema liggen en zouden meer zaken prioriteit krijgen. Voor het Carmel College Salland (3000 leerlingen, drie onderdelen) is in totaal eigenlijk 0,5 fte nodig.

Tips

 • De schooldirectie moet achter het verzuimbeleid staan en dit tot een van de prioriteiten van de school benoemen.
 • Directie moet sturen op de werkwijze, efficiëntie en effectiviteit van het arbobeleid.
 • Om de arbocommissie goed te laten functioneren is discipline bij aanwezigheid en goede agendavoorbereiding nodig.
Reageren

Reacties (2)

 • Frans Zeetsen donderdag 7 januari 2016

  Mij is nog niet duidelijk of de Arbocommissie bevoegd is om in te grijpen in geval van risico's of dat die taak bij de Arbo coördinator ligt. Er is geen OR/MR vertegenwoordiging in de Arbocommissie. Is dit een bewuste keuze?

 • Eddy Raaff vrijdag 11 november 2016

  De vraag van Frans heb ik ook. Het is voor mij duidelijk dat de (P)MR instemming en/of adviesrecht heeft op het arbobeleidsplan, maar moet er daarom ook een vertegenwoordiging van de MR in het overleg zitten?

Reageer op dit schoolvoorbeeld