Schoolvoorbeeld:
Arbowijzer: handzaam arboboekje voor het personeel

Alle arboregels en afspraken in een handzaam naslagwerk.

Inhoud van deze pagina

De Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Apeldoorn heeft sinds enkele jaren een Arbowijzer voor het personeel. In een klein boekje (A5, 25 pagina's) staat kort omschreven wat het arbobeleid van de scholengemeenschap inhoudt en welke regels de school hanteert rond veiligheid, gezondheid en welzijn. Zo zijn alle medewerkers op de hoogte van het hoe, wat en waarom van arbobeleid en arbozorg, van ziektepreventie tot stappenplan re-integratie, van ongevallenregistratie tot ontruimingsregels. De instructies voor hoe te handelen bij brand staan duidelijk achterop gedrukt. Deel 1 is algemeen geldig voor de hele scholengemeenschap. Deel 2, met afspraken over alarmering, ontruimingsprocedures en calamiteitenplan, is specifiek voor de afzonderlijke locaties.

Effect op arbo

  • Informatievoorziening;
  • Bewustwording;
  • Draagvlak.

Winst

Je krijgt alle neuzen de goede kant op: we zijn er voor onderwijs, maar kunnen niet zonder goede arbozorg. Als iedereen een exemplaar van de arbowijzer heeft, kan niemand meer zeggen ‘dat wist ik niet’.

Plus- en minpunten

+ Het is handzaam en snel te raadplegen.
- Soms kunnen zaken snel veranderen, dus goed bewaken van de inhoud is nodig.

Tijd

Moeilijk in te schatten hoeveel tijd het kost om voor de eerste keer een arbowijzer samen te stellen. Het is niet gering: selecteren wat mensen echt moeten weten voor dagelijks gebruik, zoeken van de informatie en die kort en bondig beschrijven en goed presenteren. De update – het herschrijven, iets andere lay-out, nieuwe foto’s - kost een dag.

Kosten

Gekozen is voor een professionele vormgeving. Kosten bij de drukker zijn € 2 per boekje.

Tips

  • Overhandig medewerkers de arbowijzer persoonlijk en laat hen tekenen voor ontvangst.
  • Leg exemplaren in elke lade, zodat het boekje altijd bij de hand is.
  • Gebruik de arbowijzer als evaluatiemiddel bij de jaarlijkse ontruimingsoefening, zo krijgen mensen het weer onder ogen.
  • Postvakjes op scholen puilen uit, dus besteed aandacht aan de vormgeving, maak het boekje handzaam en duurzaam.
  • Zorg eenmaal in de drie jaar voor een update.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld