Schoolvoorbeeld:
Integrale aanpak verzuimreductie

Door de aandacht te verschuiven van de vervanging bij ziekte naar de zieke medewerker zelf, tot uiting komend in een compleet pakket aan begeleiding, kan ziekteverzuim aanzienlijk gereduceerd worden.

Inhoud van deze pagina

Het vmbo van het Rotterdams LMC, Unie Noord kampte met een hoog verzuim: ruim 12 procent. Dankzij een samenhangend pakket van maatregelen is dit inmiddels behoorlijk gedaald. Rode draad in de succesvolle aanpak is de aandacht voor het personeel en het streven naar een andere manier van denken over het verzuim. Vroeger ging de aandacht van de leiding vooral uit naar de vervanger en speelden kosten geen rol. Nu is de aandacht vooral gericht op de afwezige medewerker en op het besparen van kosten. Belangrijke punten uit het plan zijn:

 • Alle verzuimgevallen krijgen intensieve begeleiding van zowel de vestigingsdirecteur als de casemanager, in samenwerking met P&O.
 • Langdurend en slepend verzuim is aangepakt en in goed overleg opgelost. Dit betekende voor sommige medewerkers een nieuwe werkkring.
 • Intensief contact met de VO-consulent van Arbo-VO en advisering van het management over het verzuimbeleid.
 • Vijf maal per jaar Sociaal Medisch Overleg.
 • Demedicalisering van het ziekteverzuim onder het motto: ‘ziek zijn overkomt je, ziek melden is een keuze’.
 • Intensivering van het contact met de arbodienst en samen opstarten van het groeimodel ‘Integraal verzuimmanagement’ als pilot binnen de organisatie.
 • Geleidelijke uitbouwing van het beleid met afspraken als:
  • niet ziekmelden, maar vragen om ziekteverlof bij de vestigingsdirecteur;
  • frequent contact met afwezige medewerker;
  • individuele gesprekken bij frequent kort verzuim;
  • meer aandacht voor preventie;
  • consequent registreren van verzuim;
  • De vroegere afdracht aan VfPf wordt nu LMC-breed in een ‘risicopot’ gestort waaruit vervangingen worden betaald.

Effect op arbo

In drie jaar tijd is het verzuim structureel gedaald van 12 procent naar 7 procent.

Winst

Lagere verzuimkosten.

Plus- en minpunten

 • Minder verzuim betekent minder lesuitval, minder plannen en minder opvang. Ook gaat minder tijd verloren aan overdracht tussen docenten.
 • Door het intensievere contact met de medewerkers wordt dreigende uitval eerder gesignaleerd en voorkomen.

Tijd

De uitvoering en communicatie over het vernieuwde verzuimbeleid neemt ongeveer een jaar in beslag. De stafmedewerker P&O heeft het plan samen met de divisiedirecteur en de bedrijfsarts van de arbodienst opgesteld. De directie heeft het plan bekrachtigd, waarna het met alle schooldirecteuren is besproken. De GMR is nadrukkelijk bij de aanpak betrokken. En uiteraard is met het personeel uitdrukkelijk overleg gevoerd over het plan.

Kosten

Geen directe kosten, wel inspanning van de afdeling P&O om de tijd die normaliter aan verzuim werd besteed, nu een andere inhoud te geven.

Tips

De verzameling van maatregelen en de samenhang daartussen zijn voorwaarde voor succes.

Reageren

Reacties (1)

 • Reumapatient maandag 18 februari 2019

  ‘ziek zijn overkomt je, ziek melden is een keuze’. Als chronisch zieke kan ik bovenstaande uitspraak niet waarderen. Zeer onproffesionele uitspraak.

Reageer op dit schoolvoorbeeld