Schoolvoorbeeld:
Medewerkers bevoegd zelf NEN-keuringen uit te voeren

Drie medewerkers van de technische dienst, drie docenten techniek en een preventiemedewerker van het Zuyderzee College in Emmeloord en Lemmer hebben de opleiding Keurmeester Elektrische Arbeidsmiddelen gevolgd. Deze medewerkers zijn nu bevoegd om de jaarlijks verplichte NEN-keuring van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en driefasen machines zelfstandig uit te voeren. In de cursus oefenen ze met testapparatuur en leren ze gegevens opslaan en exporteren zodat ze die kunnen gebruiken in de keuringsrapportages.

Inhoud van deze pagina

De keurmeesters  voeren de keuringen in elkaars gebouwen uit. Ze doen dan een technische en een visuele inspectie. Dat wil zeggen dat ze naast het doormeten van gereedschappen en machines, ook kijken naar de staat van bijvoorbeeld beschermingsmiddelen, de persoonlijke en die op machines, en eventueel aan de buitenkant zichtbare mankementen.

De docenten van het Zuyderzee College werken op meerdere scholen. En er bestaan diverse intensieve samenwerkingsverbanden, zoals die met een ander bestuur in een technische vakschool (bovenbouw vmbo, basis en kader). Daardoor kunnen de keurmeesters dit deel van de NEN-3140-keuring voor het gehele voortgezet onderwijs in de gemeente voor hun rekening nemen.

De vijfjaarlijkse NEN-3140-keuring van de ‘gebouw gebonden elektrische installatie’ zet het Zuyderzee College om in een jaarlijkse controle van de nieuw aangelegde installaties, die samen met een extern bedrijf wordt uitgevoerd. Deze keuring richt zich vooral op de technische veiligheid van de apparatuur en die is in minder dan vijf procent van de gevallen oorzaak van ongelukken.

De controle verschuift zo steeds meer naar de processen. De keurmeesters weten waarop ze moeten letten, de lijnen tussen een defect constateren en herstellen zijn veel korter. Per machine houden keurmeesters ook een onderhoudslogboek bij, een werkbestand in excel waar alle betrokkenen toegang toe hebben. Wie een defect constateert, tekent aan wat precies, wanneer en wie het wanneer vervangt of repareert. Ook staat aangegeven welk onderhoud wanneer uitgevoerd moet worden.

Effect op arbo

Door de kennis die nodig is voor het keuren van machines in huis te halen, vergroot de school de veiligheid en de betrokkenheid van medewerkers bij het thema veiligheid. Docenten en technisch medewerkers letten beter op eventuele veiligheidsrisico’s in de lokalen en werkplaatsen. Ook komt het de veiligheid ten goede, doordat de opleiding tot keurmeester meer de aandacht vestigt op gedrag en processen in de omgang met elektrische bedrijfsmiddelen. Want gedrags- en procesfouten zijn in verreweg de meeste gevallen de oorzaak van ongelukken.

Winst

De school hoeft geen dure externe instanties meer in te huren voor het keuren van de machines. Dat scheelt enorm in de kosten. Door meer expertise de school in te halen, kunnen bovendien onderhoudsbedrijven beter worden gecontroleerd op het juist uitvoeren van het onderhoud en op uitbreidingen van de elektrische installatie.

Pluspunten

+ Veiligheid van elektrische apparaten en machines wordt veel gerichter en breder bezien.
+ Veiligheid van elektrische apparatuur gaat meer leven in de organisatie.
+ Het werk, zoals olie vervangen en reparaties, deden de docenten en technisch medewerkers al zelf. In feite diende de jaarlijkse verplichte keuring door een extern bedrijf alleen om ‘stickers te plakken’. De keurmeesters zijn nu bevoegd om dit zelf te doen.
+ Zelf uitvoeren van het werk zorgt voor grotere betrokkenheid.

Tijd

Eén cursusdag voor zeven medewerkers. Gegevens van de apparatuur invoeren in excel en het tussendoor bijhouden van reparaties of vervangingen kost tijd. Daarna scheelt het weer tijd omdat alles bij elkaar in één document staat. De keuringen zelf kosten één à twee dagen per jaar.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt 180 per persoon voor een dag. Aanschaf van een keuringsapparaat kost 1200.

Tips

  • Hou een bestand bij waarin alle machines, inclusief merk, type en technische gegevens bij elkaar staan en controles en keuringen zijn ingepland. Zo’n bestand is verplicht voor de inspectie.
  • Maak duidelijke afspraken en werkbare procedures voor deze registratie.
  • Weeg kosten en baten tegen elkaar af, kijk wat het oplevert om keuringen in eigen hand te nemen.
  • Plan de keuringen op een moment dat leerlingen niet op school zijn, zoals de laatste week van een schooljaar. Of – voor technisch medewerkers – aan begin of einde van de zomervakantie.
  • Stel een procesbewaker aan, bijvoorbeeld de preventiemedewerker.
  • Laat deze persoon een oogje houden op de meldingen in het excelbestand. Voor de zekerheid. Onderhoud van machines is bijvoorbeeld na een bepaald aantal draaiuren noodzakelijk. Eventueel achterwege blijven daarvan kan dan gesignaleerd worden.
  • Er zijn veel verschillende (commerciële) aanbieders van cursussen tot Keurmeester ofwel VOP 'voldoende onderricht persoon' volgens de wettelijke eisen.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld