Schoolvoorbeeld:
Organisatie rondom ontruimingsoefeningen en professionalisering BHV

De organisatie rondom ontruimingsoefeningen richt zich op het vergroten van de competenties van BHV'ers zodat ze bij calamiteiten doeltreffend handelen.

Inhoud van deze pagina

Tot enkele jaren geleden gingen de medewerkers van ROC West-Brabant die verantwoordelijk waren voor de BHV een keer per jaar op de verplichte herhalingscursus. Verder werden er geen activiteiten georganiseerd of andere initiatieven genomen om de competenties van de BHV'ers te vergroten en een goede samenwerking te bevorderen. Sinds 2008 pakt ROC West-Brabant dit anders aan.

Er is nu op elke school minimaal drie keer per jaar een BHV-bijeenkomst waarin de kennis op een leuke manier wordt opgefrist. Zo is de brandweer aanwezig op een thema-avond over ontruimen, wordt gebruik gemaakt van een acteur voor simulaties op het gebied van sociale veiligheid en vinden er tijdens de BHV-bijeenkomsten portofoonoefeningen en oefeningen met de 'escape chair' plaats. Ook maken de BHV'ers een veiligheidsronde door het gebouw en wordt er een quiz met 20 meerkeuzevragen over het ontruimingsplan gedaan onder de aanwezigen. De bijeenkomsten zijn daarnaast bedoeld om saamhorigheid te kweken tussen de BHV'ers. Dit komt de samenwerking ten goede.

In het ontruimingsplan staat wat er bij een ontruiming allemaal moet gebeuren. Het is heel belangrijk om dat regelmatig te oefenen. Hiervoor is, op basis van de opgedane ervaringen, een 'draaiboek ontruimingsoefeningen' opgesteld. Als je een ontruiming goed wil oefenen en de oefening optimaal wil benutten, komt er heel wat bij kijken. Zo is het bijvoorbeeld verstandig om tijdig de meldkamer te informeren over de oefening voor het geval dat een voorbijganger denkt dat er echt iets aan de hand is en 112 gaat bellen.

Direct na elke ontruimingsoefening volgt een evaluatie. Wat ging er goed? Welke knelpunten waren er? Leraren en medewerkers worden snel na de ontruimingsoefening op de hoogte gesteld van de bevindingen en de leraren bespreken de uitkomsten ervan in hun klassen. Er wordt een verslag gemaakt met daarin opgenomen verbeterpunten.

Naast de complete ontruimingsoefening worden regelmatig ook andere zaken geoefend met de BHV'ers zoals EHBO-incidenten door lotus-slachtoffers en de alarmering.

Effect op arbo

De scholen creëren een veilige omgeving doordat ze voorbereid zijn op onverwachte situaties en calamiteiten. Als de BHV'er weet wat hij in voorkomende gevallen moet doen en hoe hij moet handelen, is de situatie onder controle en ontstaat er geen paniek.

Winst

Grootste winstpunt is dat er in het geval van calamiteiten geen onnodige schade ontstaat en dat er geen onnodige slachtoffers vallen. Tevens laten de VMBO-scholen onder ROC West-Brabant  naar buiten toe zien dat de school veilig is waarmee ze negatieve uitlatingen van bijvoorbeeld de pers over de veiligheid wil voorkomen.

Plus- en minpunten

+  Als je ontruimingsoefeningen gedegen aanpakt, kun je veel leerpunten uit de oefeningen halen.
+ Er wordt sneller en adequater gehandeld bij calamiteiten.
+ Als de BHV-organisatie goed is geregeld, heeft dat ook een preventieve werking. Er wordt immers meer gelet op de fysieke veiligheid van gebouwen en de BHV'er signaleert tekortkomingen.
+ De BHV'er voelt zich belangrijk en serieus genomen doordat hij in deze aanpak veel verantwoordelijkheid heeft.

- Het kost tijd door de extra BHV-bijeenkomsten.
- Er is enig organisatietalent voor nodig om alle BHV'ers periodiek bij elkaar te krijgen.

Tijd

BHV-bijeenkomsten: per BHV'er 6 tot 8 uur per jaar. Het organiseren, voorbereiden, regelen, vastleggen, terugkoppelen van BHV-bijeenkomsten en (ontruimings)oefeningen kost 1 persoon ongeveer 4 dagen per jaar.

Kosten

De BHV'ers krijgen een maandelijkse toelage. Daarnaast zijn er de kosten voor een professionele acteur die ingehuurd wordt op BHV-bijeenkomsten waarbij het thema 'sociale veiligheid' centraal staat.

Tips

  • Informeer voordat je een ontruimingsoefening gaat doen 112 en eventueel bedrijven en/of omwonenden in de directe omgeving.
  • Koppel na afloop van een oefening terug naar alle betrokkenen.
  • Schakel zogeheten observatoren - BHV'ers die elkaar beoordelen - in die tijdens een ontruimingsoefening aan de hand van een checklist kijken of alles goed gaat.
  • Schaf een rookmachine aan, zodat een gesimuleerde brand echt lijkt. Door de rook zijn nooduitgangen niet meer toegankelijk zodat men alternatieve vluchtwegen moet zoeken.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld