Schoolvoorbeeld:
Preventiemedewerker op elke locatie

Door het slim organiseren van taken, is er op de verschillende locaties een preventiemedewerker. Het arboniveau binnen de school stijgt daardoor aanzienlijk.

Inhoud van deze pagina

Preventiemedewerkers hebben een belangrijke rol bij het signaleren en oplossen van arboproblemen. Idealiter heeft elke schoollocatie dus een eigen preventiemedewerker, maar in de praktijk is dit lastig te realiseren. In Tilburg is het wel gelukt. Na samenvoeging van de ondersteunende diensten tot SSC’s binnen de Stichting Educatie en Beroepsonderwijs (SEB) is er op alle scholen van de SEB een preventiemedewerker (PM) aangesteld. De PM is één van de medewerkers van de betreffende locatie en wordt inhoudelijk aangestuurd door de centrale arbocoördinator. Activiteiten: ondersteuning bij de RI&E, organisatie van BHV en EHBO, houden van ontruimingsoefeningen en bijhouden van de incidentenregistratie. Alle preventiemedewerkers hebben een opleiding Preventiemedewerker gevolgd.

Effect op arbo

  • Elke school heeft een eigen aanspreekpunt voor arboproblematiek.
  • Arboprojecten worden centraal gecoördineerd en schoolbreed uitgevoerd.
  • Door de decentrale aanpak staat elk project dicht bij de ‘klant’ en wordt er rekening gehouden met locatiegebonden bijzonderheden van elke school.

Winst

  • Door onderlinge afstemming en centrale coördinatie is het arbobeleid van hoge kwaliteit en is de implementatie van beleid gemakkelijker.
  • Decentrale PM’s hebben goed zicht op locatiespecifieke zaken en zien geen problemen over het hoofd.

Pluspunt

+ Op eenvoudige wijze wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor preventiemedewerkers.

Tijd

De preventiemedewerkers zijn in 2005 gestart met de opleiding Preventiemedewerker (2 dagen). Vervolgens zijn stapsgewijs de BHV (2006) georganiseerd en de ontruimingsoefeningen gehouden (2007). Eind 2007 zijn ze betrokken bij de uitvoering van de RI&E.

Kosten

  • 2,8 fte voor 11 preventiemedewerkers (exclusief arbocoördinator).
  • Interne opleiding voor alle preventiemedewerkers door een externe docent.

Tips

  • Steun van de directie en Raad van Bestuur is essentieel om betrokkenheid te creëren.
  • Een goede samenwerking met de facilitaire dienst is noodzakelijk voor goed functioneren van de preventiemedewerkers.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld