Schoolvoorbeeld:
Regelmatige inspectie van hulpverleningsmiddelen vergroot veiligheid en veiligheidsbewustzijn

Door het feitelijk langslopen van hulpverleningsmiddelen worden medewerkers zich bewuster van hun taak, voeren ze die beter uit en is de veiligheid beter geregeld.

Inhoud van deze pagina

Elke locatie van het Roelof van Echten College in Hoogeveen legt op basis van één ontruimingsplan eigen accenten. Op de grote locaties wordt voor de alarmering de slow whoop of de bel gebruikt, op de kleine locaties gaan bhv'ers bij een ontruimingsoefening de lokalen langs. De conciërges (zij zijn de preventiemedewerkers) beheren middelen in de bhv-kast en checken deze voorafgaand aan de jaarlijkse ontruimingsoefening. De arbocoördinator doet van tevoren een controleronde volgens het principe: is het in orde? Laat maar zien!

De conciërges zijn verantwoordelijkheid voor de inhoud van de verbandkoffers. Zij krijgen van de arbocoördinator tweemaal per jaar een bestelformulier, met kerst en aan het einde van het schooljaar. Natuurlijk wordt meteen actie ondernomen als iets nodig is, zowel voor de bhv-kast als de verbandkoffers. De conciërges beheren ook de portofoons, die in de bhv-kast staan en op de grotere locaties dienen als communicatiemiddel bij een ontruiming(soefening). Dit gebeurt volgens een vastgestelde procedure.

Evacuatiestoel
Voor elke locatie met meerdere verdiepingen heeft de school een evacuatiestoel aangeschaft. Daarmee kunnen mensen die dat zelf niet meer in staat zijn de trap af geholpen worden. Alle werknemers krijgen één- à tweejaarlijks een instructie in het gebruik van deze stoel, bijvoorbeeld na afloop van een grote teamvergadering. Leerlingen van vmbo Sport, Dienstverlening en Veiligheid geven de instructie. Dat doen ze ook voor het gebruik van de portofoons (zie filmpje).

Ook mbo-studenten van het Alfa-College en hun docenten worden gebruikt als 'hulpverleningsmiddel'. Door hun inbreng is het mogelijk veel verschillende ontruimingsoefeningen te houden (zie ook het schoolvoorbeeld 'Ontruimingsplan voor en door iedereen').

Effect op arbo

Door het feitelijk langslopen van middelen worden medewerkers zich steeds bewuster van hun taak,  voeren ze die steeds beter uit en is de veiligheid beter geregeld.

Winst

Door leerlingen les te laten geven aan bhv'ers doen ze in een realistische situatie ervaring op voor hun opleiding. Dat geeft hen zelfvertrouwen en motivatie.

Plus- en minpunten

+ Steeds grotere bekendheid van de bhv-middelen binnen de organisatie.
+ Het op orde zijn van de bhv-middelen.

Tijd

Uitvoering behoort tot de taken van de preventiemedewerkers en arbocoördinator.

Kosten

  • Een evacuatiestoel: € 1300 (excl. btw, incl. hoes, ophanghaken, pictogram en instructie-dvd).
  • Portofoons: € 150 per stuk (excl. btw).
  • Megafoon met microfoon: € 54 (excl. btw).
  • Verder nog kosten voor zaklantaarns, branddeken, bhv-hesjes, oogdouche en verbandkoffers.

Tip

Gelóóf niet dat de middelen op orde zijn, beproef het, steeds weer, punt voor punt.

 

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld