Norm: Hulpverleningsmiddelen

Scholen moeten alle risico's zoveel mogelijk beperken, maar niet alle ongevallen kunnen worden voorkomen.

Inhoud van deze pagina

Norm

De school heeft tenminste één basisverbandtrommel en beschikt over voldoende blusmiddelen.

Minimum eisen

 • Er is in de school tenminste één basisverbandtrommel (met een inhoud volgens de BHV-richtlijn) op een voor iedere werknemer en leerling duidelijk aangegeven plaats aanwezig.
 • Verbandtrommels met eenvoudige inhoud zijn in of in de nabijheid van de praktijklokalen en vaklokalen aanwezig op een goed bereikbare plaats.
 • De inhoud van de verbandtrommels wordt regelmatig gecontroleerd en zonodig aangevuld.
 • De blusmiddelen zijn direct bereikbaar en de plek is aangeduid met een pictogram.
 • Op elke gang is een blusmiddel aanwezig. Ze zijn op een goede wijze over het gebouw verdeeld.
 • De blusmiddelen zijn op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen en zijn direct gebruiksklaar.
 • Jaarlijks worden door een deskundige, meestal de leverancier, de blusmiddelen gecontroleerd.
 • Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd.

Wensen

 • Geschikte blusstoffen zijn:
  • water (niet gebruiken bij elektriciteit en/of bij olie!);
  • schuim;
  • koolzuur (CO2)sneeuw.
 • Koolzuursneeuwblussers leveren vrijwel geen blusschade;
 • Een blusdeken is bij voorkeur opgevouwen, blusdekens in kokers zijn minder geschikte blusmiddelen;
 • Alle medewerkers zijn geïnstrueerd over het gebruik van blusmiddelen.

Datum laatste wijziging:
donderdag 28 mei 2009

Goedgekeurde norm:

Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Contact over deze norm?

Mail de redactie over deze norm