Schoolvoorbeeld:
Arbotoepassingen direct bij bouw mediatheek installeren

Een ergonomisch verantwoorde inrichting kan binnen het bouwbudget uitgevoerd worden, indien opgenomen in de initiële bouwplannen. Dit voorkomt latere extra kosten en gezondheidsproblemen.

Inhoud van deze pagina

Stichting ABVO Flevoland is een stichting voor algemeen bijzonder voortgezet onderwijs in Flevoland en beheert drie locaties in Almere: het Oostvaarders College, het Buitenhout College en het Montessori Lyceum Flevoland. Het nieuwe schoolgebouw van het Oostvaarders College is opgeleverd in 1996. Bij de oplevering is er een ruimte ingericht voor een mediatheek. Tussen 1996 en 2000 is de mediatheek ingericht en vormgeven.
Het doel van de mediatheek is de leerlingen een ruimte te bieden waar zij aan de bevordering van hun informatievaardigheden kunnen werken om 'mediawijze burgers' te worden. Dit is op advies van de Raad van Cultuur. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit overgenomen.

Gebruikers

 • Docenten
 • Havo/VWO leerlingen en derde en vierdejaars VMBO' ers.

Voorzieningen mediatheek

In de mediatheek zijn aanwezig:

 • in hoogte verstelbare stoelen en tafels
 • op hoogte instelbare beeldschermen
 • aangepaste vloerbedekking zodat de stoel kan rollen

Inrichting beeldschermwerkplek

 • Bij plekken waar sprake is van zeer langdurig beeldschermwerk zijn de computers uitgerust met een softwareprogramma dat de gebruiker erop attendeert even rust te nemen.
 • Werkplekken zijn ingericht met ergonomische toetsenborden. Door middel van zo'n toetsenbord wordt de houding van de beeldschermwerker dusdanig aangepast, dat deze minder belastend is voor schouders, ellebogen en polsen. Op advies van de bedrijfsarts of fysiotherapeut kan een zogenaamd 'gebroken toetsenbord' worden aangeschaft.
 • Ergonomische muizen ter voorkoming van een 'muisarm'.

De mediatheek is een multi-bruikbare voorziening, die rekening houdt met het feit dat eersteklassers en zesdeklassers niet even lang zijn. Dit houdt in dat de mediatheek zowel docenten als leerlingen de mogelijkheid biedt om een werkplek aan hun eigen omstandigheden aan te passen. Het meubilair is toegesneden op het individu en biedt leerlingen de mogelijkheid op een goede werkplek. In de mediatheek zijn de boekenkasten zo geplaatst dat met gescheiden groepen gewerkt kan worden. Er staan voldoende computers en beeldschermen; het ventilatiesysteem is aangepast aan het aantal computers in de ruimte.

Instructie werkhouding

Docenten kunnen de groep goed overzien en werken volgens het protocol beeldschermwerk. Het personeel heeft een instructie gekregen, waardoor het zich bewuster is van een juiste werkhouding. Zij instrueren de leerlingen continu. Omdat docenten zelf instructie hebben gekregen en weten dat ze hun eigen werkplek kunnen aanpassen, zijn ze bewuster en gerichter bezig met de leerlingen op correcte wijze gebruik te laten maken van de mediatheek. De school huurt een bedrijfsfysiotherapeut in die het personeel adviseert om de werkplekken op de juiste manier te gebruiken (zie het schoolvoorbeeld: Fysieke belasting beperken door inhuur externe deskundige).

Effect op arbo

De inrichting van de mediatheek voldoet aan alle arbo-eisen. Docenten en leerlingen kunnen gebruik maken van ergonomische werkplekken die ze zelf kunnen instellen. De school werkt met een protocol beeldschermwerk en een rsi-preventieprogramma, waardoor de kans op RSI wordt geminimaliseerd. De docenten die in de mediatheek werken, ondervinden minder belasting. Er is een sterke bewustwording bij docenten en leerlingen voor een juiste werkhouding.

Winst

De winst vertaalt zich in een laag verzuimcijfer en kleinere kans op fysieke klachten. Op de werkplek is veel aandacht voor goede arbeidsomstandigheden. De bedrijfsfysiotherapeut ziet er op toe dat medewerkers de juiste werkhouding wordt aangeleerd en adviseert bij eventuele klachten.

Plus- en minpunten

+ Bij de bouw van de mediatheek is direct tegemoetgekomen aan arboeisen en -wensen.
+ In de mediatheek is altijd toezicht, zodat een verkeerde werkhouding kan worden gecorrigeerd.
+ Een protocol beeldschermwerk en een RSI-preventieprogramma zorgen ervoor dat de kans op RSI wordt geminimaliseerd.

- De mediatheek heeft nagenoeg geen minpunten. Zorg voor goede arbeidsomstandigheden is vooral een kwestie van eerst goed nadenken voordat je iets aanschaft. Het kost wat aan investeringen, maar betaalt zichzelf hoe dan ook terug. Een school die moet investeren om een bestaande situatie aan te passen aan de huidige vastgestelde arbonormen, is uiteindelijk veel duurder uit.

Tijd

Het uitdragen van arbobeleid binnen de school is een constant proces. Omdat de middelen er al zijn, gaat de meeste tijd zitten in het instrueren van leerlingen door een docent. Dit komt jaarlijks neer op een half uur per groep leerlingen die van de mediatheek gebruik maken. Het hangt van de grootte van de school af hoeveel groepen geïnstrueerd moeten worden.

Kosten

Er zijn nauwelijks aparte kosten gemaakt met de inrichting van de mediatheek, omdat in het nieuwe gebouw alle apparatuur (bijvoorbeeld luchtverversingsinstallatie), stoelen en hulpmiddelen onderdeel waren van het bouwbudget. Er zijn twee mediathecarissen en 3 assistenten zijn in dienst. De bedrijfsfysiotherapeut werkt op jaarbasis zo'n 80 tot 90 uur op basis van 335 medewerkers.

Tips

 • Zorg ervoor dat bij de bouw van een nieuw schoolgebouw direct de arbotechnisch verantwoorde apparatuur en meubilair worden aangeschaft. Dit kan veel problemen helpen voorkomen en oplossen. Het ABVO Flevoland huurt de bedrijfsfysiotherapeut in op uurbasis voor instructie, voorlichting en advisering omtrent aanpassing (Zie schoolvoorbeeld 'Fysieke belasting beperken door inhuur externe deskundige').
 • Verkies een praktische inrichting boven 'mooi vormgegeven' inrichting. Een school kan zich beter laten leiden door arbotechnisch verantwoorde inrichting van de werkplek dan voor een werkplek die er gelikt uitziet. Weet daarbij wie de gebruikers zijn. Een vloerbedekking kan er mooi uitzien, maar werkt vaak niet praktisch.
 • Reserveer als school een arbobudget om te investeren in goede arbeidsomstandigheden. Zonder arbobudget stuiten vernieuwingen of aanpassingen eerder op weerstand.
 • Betrek arbodeskundige vanaf het begin bij de (her)inrichting van een mediatheek.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld