Norm: Beeldschermwerken

Werken aan een beeldscherm in een slechte werkhouding kan leiden tot gezondheidsklachten, zoals rug-, arm,- nek- en schouderklachten (complaints of the arm, neck and/or shoulder: CANS). Een slechte werkhouding kan worden veroorzaakt door een slecht ingestelde beeldschermwerkplek Maar niet alleen de houding van werknemers is belangrijk, ook de manier van werken en de werkplekinrichting zijn belangrijk om gezondheidsklachten zo veel mogelijk te reduceren.

Inhoud van deze pagina

Norm

De school heeft aandacht voor een goede werkplekopstelling en de werkplekopstelling is aan te passen aan de individuele werknemer. Tevens organiseert de school voldoende pauzes en afwisseling in het werk en worden beeldschermwerkers voorgelicht over het eigen werkgedrag.

Minimum eisen

Organisatie van het beeldschermwerk

Bij het uitvoeren van beeldschermwerk worden de volgende punten in acht genomen:

 • een maximale totale werktijd aan het beeldscherm van vijf tot zes uur per dag
 • na maximaal twee uur werken, minimaal tien minuten ander werk of rust
 • zorg voor voldoende afwisseling en moeilijkheidsgraad, autonomie en contactmogelijkheden in het werk
 • inzicht in het doel en resultaat van het werk is vereist
 • de beeldschermwerkers krijgen goede voorlichting over het instellen van hun werkplek en hun werkgedrag. De voorlichting wordt zo nodig herhaald

Inrichting beeldschermwerkplek

Bij beeldschermwerk is de werkplekinrichting goed in te stellen op het werk en de lichaamsafmetingen van de werknemers. Voor de stoel geldt dat deze volledig verstelbaar is en een hoge rugleuning heeft.

 • Eisen voor de werktafel van de beeldschermwerkplek zijn:
  • de hoogte is verstelbaar of de hoogte is aangepast aan de lichaamsafmetingen van de werknemer (dan kunnen de voeten gemakkelijk plat op de grond geplaatst worden en de bovenbenen staan horizontaal)
  • onder het werkvlak is voldoende voet- en beenruimte (minimaal 60 cm breed en 65 cm diep)
  • de tafel is zodanig groot dat het beeldscherm recht voor de werknemer op een kijkafstand van tenminste 50 cm kan worden geplaatst en de werknemer al zijn noodzakelijk spullen op het werkvlak kan gebruiken
  • de tafel heeft een reflectiearm oppervlak, zoals een lichte matte kleur ter voorkoming van spiegeling en te hoge contrasten
 • Het beeldscherm is te kantelen zodat de instelling van een individuele kijkhoek mogelijk is (± 15°).
 • Bovenstaand figuur geeft richtlijnen voor de goede instelling van de beeldschermwerkplek.
 • Het beeldscherm is in hoogte verstelbaar zodat de kijkhoek tussen 0 en 35° is in te stellen.
 • Voor software geldt dat deze:
  • geschikt is voor het werk, d.w.z. dat deze niet te ingewikkeld is, maar ook niet te weinig mogelijkheden heeft
  • is aangepast aan het kennisniveau van de gebruiker
  • gebruikersvriendelijk is
 • Indien bij administratief beeldschermwerk met documenten wordt gewerkt is een documenthouder vereist. Deze voldoet aan de eisen van de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 1813 "Ergonomische uitgangspunten voor kantoormeubelen en aanwijzingen voor het gebruik. Toelichting bij NEN 1812 en NEN 2449". Voor de documenthouder geldt bovendien dat deze stabiel is en niet trilt tijdens het gebruik van het toetsenbord
 • Indien de werksituatie een voetensteun vereist, dan zorgt de werkgever daarvoor.

Opstelling beeldscherm

 • De kijkrichting naar het beeldscherm is bij voorkeur evenwijdig aan de ramen om te grote contrasten met buitenlicht of spiegeling van buitenlicht in het scherm te voorkomen.
 • Hinderlijke reflectie in het beeldscherm van bijvoorbeeld lampen spiegelingen in het scherm mogen niet voorkomen
 • Ter beperking van het lawaai is randapparatuur die veel lawaai maakt omkast of in een aparte ruimte geplaatst
 • Het verlichtingsniveau op het werkvlak bedraagt minimaal 300 lux
 • Voor de afvoer van warmte wordt de ruimte voldoende geventileerd of gekoeld
 • Er is tenminste 6 m2 netto vloeroppervlak voor een beeldschermwerkplek
 • Aan werknemers die meer dan twee uur per dag met een laptop computer werken wordt een los toetsenbord, losse muis en een laptopstandaard ter beschikking gesteld.
 • De eisen voor de beeldschermwerkplek gelden ook voor thuiswerkplekken indien de werknemer volgens contract meer dan gemiddeld twee uur per dag thuis werkt.

Wensen

 • Voorkom hinderlijk geluid: een geluidsniveau van meer dan 45 dB(A) kan concentratieproblemen veroorzaken
 • Spiegeling in het beeldscherm kan voorkomen worden door gebruik te maken van beeldschermarmaturen. Dit zijn TL-armaturen waarbij de inkijk in de TL-buis zijdelings is afgeschermd
 • Ook door de plaatsing van de werktafels af te stemmen op de plaats van de armaturen kan spiegelingshinder voorkomen worden
 • Wanneer de werknemers dat wenst kan een voetensteun die hellend is en steun biedt aan het totale oppervlak van beide voeten, op de werkplek geplaatst worden
 • Let op dat bij werkplekken waar met de computer tekeningen gemaakt worden ook voldoende ruimte voor tekeningen overblijft
 • Concepthouders zijn nuttig wanneer er papieren documenten aan het beeldscherm worden verwerkt
 • Kort-cyclische (dat wil zeggen: repeterende) taken worden bij beeldschermwerk zoveel mogelijk vermeden