Norm: Inrichting studieruimtes

Medewerkers werkzaam in studieruimten in de school, zoals bibliotheken, mediatheken, studielandschappen en leercentra, staan bloot aan fysieke belasting. Denk daarbij aan werkzaamheden zoals het sorteren, transporteren en bergen van materialen. Aan (uitleen)balies is er een risico op statische belasting.

Inhoud van deze pagina

Norm

De inrichting van de studieruimtes voldoet aan ergonomische eisen en de school stelt indien nodig adequate hulpmiddelen beschikbaar die de fysieke belasting helpt te verminderen.

Specifieke norm:

Minimum eisen

 • Tafels en stoelen zijn stabiel en verkeren in goede staat van onderhoud.
 • Het meubilair (stoel en tafel) van de werknemers is ergonomisch verantwoord (o.a. hoogteverstelbaar: zie Inrichting beeldschermwerkplekken).
 • Voor het verplaatsen van zware lasten worden hulpmiddelen zoals karretjes, steekwagens, kleine kratten met handgrepen, gebruikt.
 • Indelingen zijn zodanig dat niemand ver hoeft te reiken. Voor het incidenteel pakken van voorwerpen geldt een afstand van maximaal 60 cm recht naar voren (50 cm voor vrouwen).
 • Werktafels waaraan staande wordt gewerkt, zijn gemakkelijk individueel in hoogte instelbaar.
 • Om te voorkomen dat er te vaak gebukt of hoog gereikt wordt, zijn:
  • de planken van een transportkar niet lager dan 42 cm;
  • de onderste planken van kasten niet lager zijn dan 30 cm, gemeten vanaf de vloer;
  • de bovenste planken van kasten niet hoger dan 162 cm, gemeten vanaf de vloer. Bij een kast met een vaste opstap over de gehele lengte geldt een maximum hoogte van 162 cm gemeten vanaf de opstap;
  • zware boeken (studie/info boeken) zijn niet hoger dan 150 cm geplaatst;
  • om het onderuitzakken van zware boeken te voorkomen zijn op de planken extra verdeelschotten geplaatst.

Wens

Laat werknemers van de school die in deze werkruimten werken zoveel mogelijk rouleren. Door steeds verschillende taken uit te voeren worden verschillende soorten belasting afgewisseld. Denk bijvoorbeeld aan de afwisseling tussen zitten, staan en lopen.