Norm: Onderhoud, orde en netheid

In ruimtes waar grote groepen mensen verblijven, nemen gezondheids- en veiligheidsrisico's toe.

Inhoud van deze pagina

Norm

Onderhoud en reiniging van de school is nodig om de hygiƫne op peil te houden en de inrichting in goede staat te houden waarmee gezondheid- en veiligheidsproblemen worden voorkomen.

Minimum eisen

  • Alle delen van de school worden schoongehouden volgens een op schrift gesteld programma, afgestemd op het gebruik en de functie van de ruimte.
  • Er zijn voorzieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen in een af te sluiten ruimte.
  • De afsluitbare voorzieningen om onderhouds- en schoonmaakmiddelen, hulpmaterialen, gereedschappen e.d. op te bergen worden goed gebruikt.
  • Schoonmaakmiddelen die gevaarlijk zijn bij consumptie worden achter slot en grendel bewaard.
  • Corrosieve stoffen zoals sterke zuren (ontkalker) worden goed gescheiden van andere middelen opgeslagen ter voorkoming van vermenging waarbij gevaarlijke gassen gevormd worden.

Wens

De afvalbakken worden dagelijks geleegd.

Datum laatste wijziging:
donderdag 28 mei 2009

Goedgekeurde norm:

Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Thema:
Schoonmaak en onderhoud

Hygiëne, schoonmaak en onderhoud

Contact over deze norm?

Mail de redactie over deze norm