Norm: Gevelreiniging

Veelal wordt het reinigen van de ramen van een schoolgebouw uitbesteed. Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden aan de buitenzijde van het schoolgebouw, wordt vaak op hoogte gewerkt. Daarbij is er een kans op vallen. Niet alle werkmethoden hebben eenzelfde niveau van veiligheid; werken met de wassteelmethode brengt andere risico's met zich mee dan werken vanuit een hoogwerker.

Inhoud van deze pagina

Norm

De school zorgt ervoor dat er veilig gewerkt kan worden en maakt daarom afspraken over het veilig reinigen van de ramen, ook al zijn de werkzaamheden uitbesteed.

Bijbehorende norm:

Minimum eisen

De Schoonmaak- en glazenwassersbranche heeft een eigen arbocatalogus. Daarin bepalen de sociale partners in de branche dat ter bevordering van de veiligheid altijd een risico-inventarisatie uitgevoerd moet worden voordat de glazenwasser of gevelreiniger bij een gebouw aan het werk gaat. 
De situatie verschilt immers van gebouw tot gebouw, waardoor de werkmethode en dus ook de risico's verschillen. Want het maakt nogal wat uit of de werkzaamheden bijvoorbeeld vanaf de grond gedaan kunnen worden of dat een gevel(gondel)lift noodzakelijk is. De glazenwasser of gevelreiniger brengt de risico's van de werkzaamheden in kaart. Dit is de zogenaamde Project RI&E.

Als een gebouw een installatie heeft waarmee werkzaamheden aan de gevel verricht kunnen worden dan is het noodzakelijk dat die installatie veilig en betrouwbaar is. De eigenaar/beheerder van het gebouw zal moeten controleren of de aanwezige installatie (bijvoorbeeld de gevellift(gondel)installatie) periodiek onderhouden wordt cq. een bewijs van keuring heeft en voldoet aan alle normen die aan een dergelijke installatie gesteld worden.

De opdrachtgever (de school) en de opdrachtnemer (glazenwasser of gevelreiniger) moeten afspraken maken over veilig werken. De Schoonmaak- en glazenwassersbranche heeft daarom in hun RI&E onderscheid gemaakt tussen de eerder genoemde Project RI&E en de zogenaamde Projectinventarisatie Gevelonderhoud.

Met de Projectinventarisatie Gevelonderhoud inventariseert de opdrachtnemer of de installatie aan alle eisen voldoet. Tevens biedt de Projectinventarisatie Gevelonderhoud andere belanghebbende partijen de mogelijkheid om te controleren of elk van de partijen de zaken op orde heeft.
Als de Projectinventarisatie Gevelonderhoud is uitgevoerd beschikt men over informatie om:

  • Inzicht te krijgen in de benodigde bouwkundige of andersoortige aanpassingen indien de gekozen werkmethode niet aan de normen voldoet.
  • Het overleg tussen belanghebbende partijen goed te kunnen voeren (zie Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) voor de Schoonmaak- en Glazenwassersbranche, Module Glas- en Gevelreiniging, hoofdstuk 3)

Arbocatalogus Schoonmaak- en glazenwassersbranche

De Arbocatalogus-VO volgt de normen in de Arbocatalogus Schoonmaak- en glazenwassersbranche. Dat betekent dat voordat de werkzaamheden uitgevoerd worden:

  • de opdrachtnemer de Projectinventarisatie Gevelonderhoud heeft uitgevoerd
  • de aannemer per gebouw de werkmethode(n) en veiligheidsmaatregelen moet bepalen door het uitvoeren van een Project RI&E. Aan de hand van een Project RI&E moet kunnen worden aangetoond dat de gekozen werkmethode in de gegeven situatie de best passende oplossing is.
  • de opdrachtgever controleert of er een Project RI&E gemaakt is.

Datum laatste wijziging:
donderdag 28 mei 2009

Goedgekeurde norm:

Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Thema:
Schoonmaak en onderhoud

Hygiëne, schoonmaak en onderhoud

Contact over deze norm?

Mail de redactie over deze norm