Norm: (Elektrisch) handgereedschap

Slecht onderhouden (elektrisch) handgereedschap zoals hamers, beitels en accuboormachines kan ongevallen met flink letsel veroorzaken.

Inhoud van deze pagina

Norm

Handgereedschap moet in goede conditie zijn en, zo vaak als nodig is, gecontroleerd worden.

Minimum eisen

 • Handgereedschappen zoals hamers, vijlen en zagen worden minimaal jaarlijks en verder zo dikwijls als noodzakelijk is ter waarborging van de goede staat, gecontroleerd of zij in goede staat verkeren:
  • onbeschadigd;
  • geen splinters in houten delen;
  • snijvlakken zijn voldoende scherp (bijvoorbeeld bij messen en beitels);
  • onderdelen kunnen in het gebruik niet los schieten (bijvoorbeeld bij hamers, beitels en bijlen);
  • raadpleeg bij twijfel de vakhandel of leverancier.
 • Elektrisch handgereedschap:
  • is klasse II (is dubbel ge├»soleerd en werkt onder veilige spanning);
  • is onbeschadigd (let met name op de snoeren) en de aansluitpunten voor elektriciteit (verbinding snoer/machine en snoer/stekker/stopcontact) zijn volledig afgeschermd;
  • is in goede staat;
  • wordt jaarlijks gekeurd.
 • In geleidende ruimtes (bijv. vochtige ruimtes) mag gebruik worden gemaakt van gereedschap klasse II. Veiliger is gereedschap dat werkt op een zeer lage spanning (50V). Dit is gereedschap klasse III.
 • In besloten ruimtes zoals (kelders en kruipruimtes) mag alleen met elektrisch handgereedschap gewerkt worden indien in de ruimte geen gevaarlijke dampen en gassen meer aanwezig zijn. Indien dit niet met een meting is vastgesteld mag er geen elektrisch gereedschap gebruikt worden. Is de besloten ruimte ook geleidend, dan mag uitsluitend elektrisch gereedschap klasse II gebruikt worden dat werkt op een zeer lage spanning (50V).
 • Handcirkelzagen zijn uitgerust met een voorziening die het aanraken van het vrijdraaiende blad uitsluit.
 • Tijdens het zagen met een handcirkelzaag hangt het snoer over de schouder om het risico van doorzagen van het snoer te voorkomen.
 • Handgereedschappen en werkmaterialen zijn veilig en overzichtelijk opgeborgen, bij voorkeur in een speciaal daarvoor bestemde kast.

Wensen

 • Het verdient aanbeveling om alle elektrisch aangedreven handgereedschap te voorzien van een dodemansknop (dit is een knop die ingedrukt wordt gehouden tijdens het in bedrijf zijn van het gereedschap).
 • Bij handboormachines wordt aanbevolen gebruik te maken van een type met variabel toerental om zodoende het aanzetmoment in taai materiaal zo klein mogelijk te houden.
 • Bij de aanschaf van nieuw gereedschap verdient het aanbeveling te kiezen voor onderhoudsarm gereedschap.

Datum laatste wijziging:
maandag 25 februari 2013

Goedgekeurde norm:

Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Contact over deze norm?

Mail de redactie over deze norm