Norm: Ladders en trappen

Ladders en trappen die in een slechte onderhoudsstaat verkeren of die niet op de juiste wijze worden gebruikt/geplaatst, kunnen leiden tot ernstige ongevallen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Klimmaterieel moet regelmatig worden gekeurd en gebruikers moeten voorlichting krijgen over het veilig gebruik van klimmaterieel.

Minimum eisen

 • Ladders en trappen zijn:
  • in goede staat;
  • worden goed onderhouden;
  • worden minimaal jaarlijks gekeurd en verder zo dikwijls dit ter waarborging van een goede staat noodzakelijk is.
 • Ladders, trapjes, bordessen zijn veilig te gebruiken.
 • Werknemers zijn voorgelicht over het veilig gebruik van ladders en trappen.
 • Ladders die gebruikt worden als toegangsmiddel of als arbeidsmiddel, voldoen tenminste aan de Warenwet waarin opgenomen staat dat ladders voldoen aan de NEN 2484.
 • Ladders zijn bij een klimhoogte van 10 meter of meer, op maximaal 7,50 meter onderbroken door een rustbordes.
 • Indien trappen of ladders worden aangeschaft moeten deze voorzien zijn van een aanduiding dat zij voldoen aan de NEN 2484.
 • Ladders en trappen moeten periodiek gecontroleerd worden op gebreken
 • Een houten ladder mag slechts met vernis of olie behandeld zijn. Dit om vroegtijdig scheuren te herkennen.
 • Bordessen waarbij valgevaar aanwezig is, zijn voorzien van een veiligheidsrailing; bordessen op meer dan 2,5 meter hoogte zijn altijd voorzien van een veiligheidsrailing.
 • Op het te betreden rustbordes is aan beide kanten van de toegang een randbeveiliging aangebracht over een lengte van 4 meter of sluit de toegang aan op de aanwezige randbeveiliging.

Wens

 

Datum laatste wijziging:
donderdag 28 mei 2009

Goedgekeurde norm:

Wordt gehanteerd door
de Inspectie-SZW.

Contact over deze norm?

Mail de redactie over deze norm