Norm: (Elektrisch) handgereedschap

Inhoud van deze pagina

Tips

  • Denk bij het gebruik van een handboormachine aan het vastlopen, waardoor de machine uit de handen kan slaan.
  • Elektrisch handgereedschap wordt onderscheiden in gereedschap dat op 220 volt werkt en gereedschap dat op een veilige spanning werkt. Van een veilige spanning is sprake bij maximaal 50 volt wisselspanning of 120 volt gelijkspanning. Bij een veilige spanning gaat men ervan uit dat er bij een fout in de apparatuur geen schade aan het lichaam ontstaat bij stroomdoorgang.
  • Bepaal welke persoonlijke beschermingsmiddelen bij welke gereedschappen gedragen worden, let er op dat deze geen ander risico's veroorzaken en schoongehouden worden.
  • Kennis- en adviescentrum Volandis heeft een digitaal handboek arbeidsmiddelen voor de bouwnijverheid uitgegeven.