Norm: Ladders en trappen

Inhoud van deze pagina

Vraag

Als ladders en trappen sporadisch worden gebruikt en goed worden onderhouden, moeten ze dan ook jaarlijks worden gekeurd?

Ladders en trappen moeten minimaal een keer per jaar gekeurd worden en verder zo dikwijls zodat de waarborging van een goede staat noodzakelijk is. Dat is opgenomen in de Arbocatalogus-VO. Alternatief is om de keurmeester een uitspraak te laten doen over de gewenste periodiciteit van de keuring. Die hangt af van de intensiteit van het gebruik. Het gaat er om dat het arbeidsmiddel deugdelijk is en geen veiligheidsrisico oplevert (pas toe of leg uit is hier het principe).

Te overwegen is iemand op te leiden tot keurmeester.

Zie ook de norm Ladders en trappen.