Norm: Samenwerking met anderen

Als er binnen een gebouw werknemers werken van verschillende werkgevers dan hebben de werkgevers onderling afspraken gemaakt over de arbeidsomstandigheden voor hun werknemers. Dit is met name belangrijk als de werkzaamheden of verplichtingen van de een, gevolgen hebben voor de veiligheid en gezondheid van de ander. Denk aan de schoonmaak die bij het dweilen van de vloeren, gevaar voor uitglijden kan veroorzaken of aan de ingehuurde cateraar die onheus of agressief wordt benaderd door leerlingen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Werkgevers werken in voorkomende gevallen goed samen met anderen om de naleving van de Arbo-wet te verzekeren.

Minimum eisen

  • Samenwerkende werkgevers hebben de bedrijfshulpverlening onderling geregeld.
  • De samenwerking met andere werkgevers om de bepalingen uit de Arbowet na te leven is schriftelijk geregeld.

Wens

  • Aan iedere derde die werkzaamheden binnen gebouwen of terreinen van de instelling verricht is een veiligheidsvoorschrift verstrekt waarin gewezen wordt op de (arbo)verplichtingen en verantwoordelijkheden die de school (gastheer) hem oplegt (bijvoorbeeld de gebieden en ruimten die niet toegankelijk zijn).