Norm: Veiligheid derden

Niet alleen werknemers en leerlingen komen in het schoolgebouw, maar bijvoorbeeld ook leveranciers, ouders, huurders en leerlingen van andere scholen. Deze zogenaamde derden staan daarmee mogelijk bloot aan veiligheids- en gezondheidsrisico's.

Inhoud van deze pagina

Norm

Tijdens het verblijf van derden in het schoolgebouw is de werkgever verantwoordelijk voor het voorkomen en beheersen van de veiligheid en gezondheidsrisico's.

Minimum eisen

  • De plaatsen die gevaren voor derden opleveren zijn gemarkeerd en afgeschermd. Indien mogelijk is de toegang afgesloten
  • In de RI&E wordt aandacht gegeven aan het onderwerp "veiligheid van derden"
  • Er wordt een bezoekers registratielijst bijgehouden (ook wie vertrekt), zodat altijd bekend is wie in het schoolgebouw aanwezig is.

Wensen

  • In ruimtes waar risico's voorkomen als gevaarlijke stoffen en gevaarlijke machines is uitdrukkelijk aangegeven dat bezoekers etc. daar geen toegang hebben
  • Er is een veiligheidsprotocol dat verstrekt wordt aan derden die werkzaamheden komen verrichten binnen de gebouwen of terreinen van de instelling